Lexicon 5 Ruský slovník Platinum

Nejobsáhlejší ruský slovník, jaký kdy byl u nás vytvořen. Nabízí slova z všeobecné současné slovní zásoby i terminologii mnoha vědních oborů. Stáhněte si Platinum a podívejte se, co všechno vám může nabídnout! Na nezávazné vyzkoušení slovníku máte celý měsíc. Platinum ocení překladatelé, nároční uživatelé, studenti ruštiny a vůbec všichni, kteří potřebují mít po ruce skutečně kvalitní ruský slovník. Podrobností níže. 

Vydání: 1. | Stran: DVD, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87819-55-5
Vazba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87819-55-5
Balení: DVD, download | Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnost: skladem
cena: 3990
Obsah
  • 187 000 hesel
  • 259 000 významů
  • 113 000 vazeb, příkladů a frází
  • 587 000 překladů
  • 36 000 namluvených hesel
Hlavní vlastnosti
  • Tvaroslovné a fulltextové hledání
  • Namluvená výslovnost
  • Synonyma, tvary, témata
  • Funkce mouse-over (OS Windows)
  • Přehled gramatiky
Ukázkové strany
Lexicon 5 Ruský slovník Platinum Lexicon 5 Ruský slovník Platinum Lexicon 5 Ruský slovník Platinum Lexicon 5 Ruský slovník Platinum Lexicon 5 Ruský slovník Platinum Lexicon 5 Ruský slovník Platinum
Doporučujeme

Rusko-český česko-ruský velký slovník

Rusko-český česko-ruský praktický slovník

Gramatika současné ruštiny

Česko-ruský mluvník, 2. vydání

Podrobnější informace

Zcela nový a největší slovník současné ruštiny, nejobsáhlejší ruský slovník, jaký kdy byl u nás vytvořen. Slovník je dílem autorského kolektivu Lingea. Pět let intenzivního vývoje přineslo další obohacení slovní zásoby i nové funkce. Přes 187 tisíc hesel, k tomu přes 113 tisíc slovních spojení, idiomů, frází a příkladů z reálného jazyka. Slovník věrně odráží současný jazyk, najdete zde i neologismy, odborné termíny, slova hovorová i nespisovná. Tento slovník je určen všem, kteří pracují s ruštinou na vyšší jazykové úrovni.

Slovník obsahuje ověřenou slovní zásobu posledních desetiletí, a to ve více než 180 000 heslech. Heslem se rozumí celé heslové slovo rozdělené na jednotlivé významy, u kterých se přehledně zobrazují jednotlivé ekvivalenty včetně jejich vazeb, k nim dále příklady, ustálená slovní spojení, doplňující poznámky, stylové a oborové příznaky významu a v neposlední řadě na konci hesla fráze a idiomy, ve kterých se dané heslo vyskytuje. Jednotlivé významy každého hesla jsou řazeny podle frekvence užití.

Hesla ve slovníku lze vyhledávat oboustranně a v libovolném tvaru. Kromě tohoto tvaroslovného hledání je možné i fulltextové hledání, které najde hledané slovo či slovní spojení všude, kde se ve slovníku vyskytuje. K dispozici je dále 100 tematických okruhů, pomocí nichž se dají učit slovíčka z různých oblastí, nebo je možné se nechat zkoušet. Velkou výhodou je možnost doplňování dalších slovíček a tvorba vlastních tematických okruhů.

Ačkoliv je velký slovník pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah již výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie a lze v něm dohledat velké množství odbornějších ustálených spojení z mnoha oblastí od ekonomie přes právo, chemii, biologii a lékařství až po techniku. Po stránce uživatelských funkcí nabízí slovník ozvučená ruská hesla namluvená rodilým mluvčím, jež vám usnadní osvojit si ruskou výslovnost. Kvalitní obsah slovníku je navíc podpořen velkými možnostmi softwarového fulltextového vyhledávání s nastavitelnými parametry založeného i na tvarosloví hledaných hesel. Není tedy problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkách, vrána k vráně sedá, dát košem apod.

Součástí slovníku je ucelený přehled ruské gramatiky řazený podle jednotlivých slovních druhů. Kromě tradičně užívaných tabulek časování sloves je zde řada gramatických informací shrnuta do tabulkových přehledů a díky tomu se lze velmi snadno v gramatice orientovat.