Lexicon 5 Španělský slovník Platinum

Největší španělský slovník, jaký u nás vznikl. Zachycuje současnou španělštinu, najdete zde neologismy i slova slangová. Vyzkoušejte si Lexicon! Měsíční plnou verzi si stáhnete z našich stránek. Ačkoliv je Platinum slovník všeobecný, jeho stávající rozsah výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie (ekonomie, právo, chemie, biologie, lékařství i technika). Detailnější informace najdete dole na stránce. 

Vydání: 1. | Stran: DVD, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87819-56-2
Vazba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87819-56-2
Balení: DVD, download | Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnost: skladem
cena: 3990
Obsah
  • 183 000 hesel
  • 293 000 významů
  • 149 000 vazeb, příkladů a frází
  • 708 000 překladů
Hlavní vlastnosti
  • Tvaroslovné a fulltextové hledání
  • Namluvená výslovnost
  • Tabulky tvarosloví
  • Synonyma, tvary, témata
  • Funkce mouse-over (OS Windows)
Ukázkové strany
Lexicon 5 Španělský slovník Platinum Lexicon 5 Španělský slovník Platinum Lexicon 5 Španělský slovník Platinum Lexicon 5 Španělský slovník Platinum Lexicon 5 Španělský slovník Platinum Lexicon 5 Španělský slovník Platinum
Doporučujeme

¿QUÉ PASA? Slovník slangu a hovorové španělštiny

¡Oye wey! Slangová a hovorová americká španělština

Španělsko - jazykový průvodce

Jižní a Střední Amerika - jazykový průvodce

Podrobnější informace

Zcela nový a největší slovník současné španělštiny, nejobsáhlejší španělský slovník, jaký kdy byl u nás vytvořen. Slovník je dílem autorského kolektivu Lingea. Deset let vývoje přineslo mimořádně bohatou a aktuální slovní zásobu: 75 tisíc španělských a na 110 tisíc českých hesel, k tomu přes 150 tisíc slovních spojení, idiomů, frází a příkladů z reálného jazyka. Slovník věrně odráží současný jazyk, najdete zde i neologismy, odborné termíny, slova hovorová i nespisovná. Při jeho vývoji jsme se řídili nejnovějšími pravidly pravopisu vydanými Španělskou královskou akademií (Real Academia Española). Tento slovník je určen všem, kteří pracují se španělštinou na vyšší jazykové úrovni.

Slovník obsahuje ověřenou slovní zásobu posledních desetiletí, a to ve více než 180 000 heslech. Heslem se rozumí celé heslové slovo rozdělené na jednotlivé významy, u kterých se přehledně zobrazují jednotlivé ekvivalenty včetně jejich vazeb, k nim dále příklady, ustálená slovní spojení, doplňující poznámky, stylové a oborové příznaky významu a v neposlední řadě na konci hesla fráze a idiomy, ve kterých se dané heslo vyskytuje. Jednotlivé významy každého hesla jsou řazeny podle frekvence užití.

Hesla ve slovníku lze vyhledávat oboustranně a v libovolném tvaru. Kromě tohoto tvaroslovného hledání je možné i fulltextové hledání, které najde hledané slovo či slovní spojení všude, kde se ve slovníku vyskytuje. K dispozici je dále 100 tematických okruhů, pomocí nichž se dají učit slovíčka z různých oblastí, nebo je možné se nechat zkoušet. Velkou výhodou je možnost doplňování dalších slovíček a tvorba vlastních tematických okruhů.

Ačkoliv je velký slovník pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah již výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie a lze v něm dohledat velké množství odbornějších ustálených spojení z mnoha oblastí od ekonomie přes právo, chemii, biologii a lékařství až po techniku. Výslovnost lze procvičovat pomocí nahrávek a porovnání s rodilým mluvčím. Kvalitní obsah slovníku je navíc podpořen velkými možnostmi softwarového fulltextového vyhledávání s nastavitelnými parametry založeného i na tvarosloví hledaných hesel. Není tedy problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkách, vrána k vráně sedá, dát košem apod.

Součástí slovníku je ucelený přehled španělské gramatiky řazený podle jednotlivých slovních druhů. Kromě tradičně užívaných tabulek časování sloves je zde řada gramatických informací shrnuta do tabulkových přehledů a díky tomu se lze velmi snadno v gramatice orientovat.

Tento slovník je k dispozici jako placený download (bez CD). Stáhněte si jej z našeho centra. Jedná se o 30denní plně funkční verzi produktu. Po vyplnění a zaplacení objednávky Vám zašleme produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete.