Nové historické a zeměpisné atlasy

Letošní podzimní novinky poněkud přesahují svět jazyků a dovolenkového cestování. Jedná se o zcela novou řadu historických a zeměpisných atlasů, podrobně zpracovaných obrazových publikací s mnoha mapami. Tyto knihy jsou určeny pro všechny přemýšlivé čtenáře, studenty i zájemce o danou problematiku a zcela jistě budou i skvělým dárkem k narozeninám nebo pod stromeček. Můžete se těšit na precizně zpracované texty, podrobné mapy a přehledné grafy, které informace doplňují a upřesňují. To vše podáno čtivou a přehlednou formou, jak je v našich publikacích zvykem. Takto zaměřené tituly šikovně kombinující text, mapy a infografiku vycházejí u nás vůbec poprvé. Fakta jsou popisována z globálního pohledu, podrobně, s maximální snahou o nestrannost. Závěry a hodnocení už jsou tedy na vás…

Nyní vycházejí první tři atlasy různorodého zaměření.

Atlas římské říše Atlas dekolonizace Atlas Japonska

Atlas římské říše

Tento atlas přináší nový pohled na dějiny římské říše, na její vznik a rozvoj. Naším záměrem je popsat, jakým způsobem byla římská říše utvářena: jak vznikla, jak byla spravována, bráněna, jak v ní probíhal proces integrace a akulturace. Jak se vlastně Římané dokázali stát pány většiny obydleného světa?

Atlas dekolonizace

Publikace popisuje konec koloniálních říší i problémy období postkolonialismu. Kniha klade otázky týkající se obecného chápání dekolonizace z různých úhlů pohledu, zkoumá osud početných mas obyvatelstva i jedinců zapsaných do dějin.

Atlas Japonska

Kniha si klade za cíl odpovědět na otázku Jak vypadá dnešní Japonsko a kam směřuje. Po éře ekonomického rozmachu prochází země obdobím pomalého růstu. Svou roli v dynamické proměně země sehrávají nevyužité technologie, masivní zadlužení i přechod na jiné zdroje energie.

Nové publikace jsou součástí širšího edičního záměru, ještě letos se můžete těšit na Atlas klasického Řecka, Atlas studené války a Atlas migrace.