Atlas římské říše

Atlas římské říše

Christophe Badel, Claire Levasseur

Tento atlas přináší nový pohled na dějiny římské říše, na její vznik a rozvoj. Není pouhým dalším atlasem o Římě a ani si neklade za cíl podat celkový přehled o římské civilizaci. Jeho záměrem je promýšlet, jakým způsobem byla římská říše utvářena: jak vznikla, jak byla spravována, bráněna, jak v ní probíhal proces integrace a akulturace. Jak se vlastně Římané dokázali stát pány většiny obydleného světa? 

ISBN: 978-80-7508-612-9
EAN: 9788075086129
vazba: šitá flexovazba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stran: 96
hmotnost: 346 g
edice: 1
vydání: 10. 9. 2020
Obsah
  • Budování říše a období rozmachu: 300 př. n. l. – 200 n. l.
  • Více než 100 map, plánků a grafů zobrazujících zrod impéria a jeho dosah.
  • Přílohy: slovníček, císařské dynastie, základní bibliografie.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Tento historický atlas přináší nový pohled na dějiny římské říše, na její vznik a rozvoj.

Dozvíte se například:

  • Jakými politickými, hosp. a kultur. prostředky dokázali Římané rozšířit své území po celém Středomoří i dál?
  • Jak budovali a spravovali impérium sahající od Alexandrie po současnou Anglii?
  • Jak se územní expanze podílela na pádu republiky?
  • Jak vypadaly obrana hranic, silniční síť a římská města?
  • Jak se vlastně Římané dokázali stát pány většiny obydleného světa?


Tento atlas není pouhým dalším atlasem o Římě a ani si neklade za cíl podat celkový přehled o římské civilizaci. Naším záměrem bylo promýšlet, jakým způsobem byla římská říše utvářena: jak vznikla, jak byla spravována, jak v ní probíhal proces integrace a akulturace, který tradičně označujeme pojmem romanizace. Takový přístup umožňuje široce pojaté vyprávění – pouze v první části, věnované hlavním fázím vývoje římské říše, postupujeme chronologicky.

Římská říše má mezi starověkými říšemi jednu zvláštnost, a sice tu, že byla vytvořena republikánským městským státem, a nikoliv z moci panovníka. Za skutečnou říši ve smyslu velikosti dobytého území mohl být Řím považován díky svým vítězstvím nad Kartágem v punských válkách. V této době je Řím městským státem ovládaným aristokracií, což již ze své podstaty představovalo značný hendikep. Antické městské státy totiž byly svázány úzce pojímaným občanstvím, a tak byly při malém počtu občanů jen stěží schopny trvale ovládat rozsáhlejší území. Římská republika sice toto omezení dokázala překonat, vytvoření říše se však později ukázalo být hlavní příčinou krize a poté i zániku republikánského režimu.

Po pádu republiky Augustus vytvořil nový monarchický režim a kromě říše v územním smyslu se Řím stal říší i ve smyslu politickém. Čtenář si brzy uvědomí, že Augustova vláda je ústředním bodem dějin budování římské říše. Vznik císařství znamenal jak dobývání dalších území, tak i hledání nových způsobů správy říše. Započal proces integrace, který nakonec promění samotnou podstatu impéria. Za Augustovy vlády se správa říše stala systematičtější a jednotnější. Naše analýza je časově ohraničena koncem vlády Commoda, panovníka, který zemřel v době posledního vrcholného rozkvětu Římského míru.

Nedávné geopolitické změny spojené s globalizací oživily zájem o pradávné vzory impérií, které se tak na počátku 21. století stávají se předmětem zájmu z politického i historického pohledu. Tento atlas je tedy velmi aktuální studijní materiál. Věříme, že jej ocení všichni zájemci o historii, filozofii a politiku a že bude cennou pomůckou také pedagogy a jejich žáky.