Atlas helénistického světa

Atlas helénistického světa

Laurianne Martinez-Sève, M. Benoit-Guyod

Atlas podrobně popisuje multikulturní helénistický svět v letech 336–31 př. n. l. , od Alexandra Makedonského až po Kleopatru. Výzkum dějin řeckých obcí i státních celků helénistického období prošel za posledních dvacet let zásadním vývo­jem. Tato kniha nabízí přehledně zpracované dříve známé skutečnosti i nejnovější fakta.

ISBN: 978-80-7508-701-0
EAN: 9788075087010
vazba: šitá flexovazba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stran: 96
hmotnost: 352 g
edice: 1
vydání: 19. 8. 2021
Obsah
 • Od Alexandra Velikého po Kleopatru.
 • Více než 100 map a infografik vás provede multikulturním světem Středomoří v letech 336–31 př. n. l.
 • Přílohy: Glosář, Rodokmeny vládnoucích dynastií, Hlavní data, Literatura.
Doporučujeme
Podrobné informace

Atlas podrobně popisuje multikulturní helénistický svět v letech 336–31 př. n. l. Věnuje se období od Alexandra Makedonského, který dobyl svět a změnil chod dějin, až po královnu Kleopatru, kdy došlo k porobení Egypta Římem. Období helénismu je zcela klíčové období dějin, a přece často stojí ve stínu jiných epoch. Výzkum dějin řeckých obcí i mocných státních celků helénistického období prošel za posledních dvacet let zásadním vývo­jem. Tato kniha nabízí přehledně zpracovaná nejnovější fakta.

Dozvíte se například odpovědi na otázky:

 • Jak probíhalo Alexandrovo dobývání světa a proč se jeho říše rozpadla?
 • Kudy se ubíral vývoj seleukovské Asie, ptolemaiovského Egypta a antigonovské Makedonie?
 • Podmanili si Řekové Orient, nebo si Orient podmanil Řeky?
 • Jak se řecký svět vyrovnával s mocenským nástupem Říma?

Po výbojích Alexandra Velikého ve 4. století se řecký svět rozprostíral od západního Středomoří až po Afghánistán, a tak se dostal do přímého kontaktu s mnoha kulturami se staletou historií. Po jeho smrti se impérium  rozpadlo a na začátku 3. století se ustálily tři říše: antigonovská v Makedonii, seleukovská v Malé Asii a na Předním východě a ptolemaiovská s centrem v Egyptě. Později v Malé Asii vzniklo attalovské pergamské království a na okraji řeckého světa několik dalších neřeckých států. Na západě se jako hlavní mocnost pomalu prosazoval Řím. Nebezpečím se stal i pro obce v samotném Řecku, které utvářely spolky, aby mohly lépe čelit tlaku ze strany okolních říší. Hranice a rozsah států se ovšem neustále měnily v závislosti na výsledcích vleklých válečných konfliktů.

Kniha obsahuje hlavní kapitoly:

 1. Řecký svět v době nástupu Alexandra Velikého na trůn.
 2. Alexandrovy dobyvatelské úspěchy: dobytí Malé Asie, Levanty a Egypta, země až na hranici známého světa.
 3. Svět plný změn: rozdělení Alexandrovy říše a zrození nového helénistického světa.
 4. Seleukovci a jejich sousedé: budování říše, zápas o Malou a Střední Asii, Attalovské království, rozpad říše.
 5. Ptolemaiovci: správa a členění jejich říše, hospodářská politika, Alexandrie.
 6. Egejský svět: moc Makedonie, antigonovské říše, svět řeckých měst, Řecko pod římskou nadvládou.
 7. Západní svět: Sicílie a jižní Itálie, Épeiros a západní Řecko, Římské výboje na Sicílii v západním středomoří.

Období helénismu je zcela klíčové období dějin, a přece často stojí ve stínu jiných epoch. Tento atlas představuje hodnotný studijní materiál, který  nabízí detailní  popis období a událostí, vše s mapkami, plánky nebo infografikou. Věříme, že jej ocení všichni zájemci o historii, filozofii a politiku a že bude cennou pomůckou také pedagogy a jejich žáky.