Atlas klasického Řecka

Atlas klasického Řecka

Nicolas Richer, Claire Levasseur

Historický atlas popisuje zlatý věk první evropské civilizace v 5. a 4. stol. př. n. l. Dozvíte se, jak vznikaly řecké městské státy, jak byly řízeny, jak fungovala demokracie, oligarchie nebo tyranida. Pochopíte příčiny i důsledky bojů a vzájemného soupeření Řeků od porážky Peršanů u Marathonu až po výboje Alexandra Velikého. Dočtete se, čeho Řekové dosáhli v oblasti umění, vědy a filozofie. Odkud vlastně tento národ žijící na ostrovech a pobřeží Egejského moře čerpal takovou inspiraci a sílu?

ISBN: 978-80-7508-625-9
EAN: 9788075086259
vazba: šitá flexovazba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stran: 96
hmotnost: 340 g
edice: 1
vydání: 11. 11. 2020
Obsah
  • 5. a 4. stol. př. n. l.: zlatý věk první evropské civilizace, vrcholné období starého Řecka.
  • Více než 90 map, plánků a infografik, ve kterých ožívá fascinující svět starověkých Řeků.
  • Přílohy: významná data, míry a váhy, literatura.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Nový dějepisný atlas popisuje dvě století vrcholného období starého Řecka.

Dozvíte se například:

  • Jak vznikaly řecké městské státy a jak byly řízeny?
  • Jak fungovala demokracie, oligarchie nebo tyranida?
  • Jak probíhaly boje a soupeření Řeků od porážky Peršanů u Marathonu až po výboje Alexandra Velik.?
  • Čeho Řekové dosáhli v oblasti umění, vědy a filozofie?
  • Odkud tento národ žijící na ostrovech a pobřeží Egejského moře čerpal inspiraci a sílu?

Klasické Řecko si spojujeme především s Athénami, přestože byla attická metropole již v polovině klasického období poražena Spartou v závěru peloponnéské války. Právě konflikt mezi Athénami a Spartou umožňuje vnímání klasického období i z jiného úhlu pohledu, a to z hlediska politického uspořádání městských států. Kolem roku 400 př. n. l. tvořilo řecký svět na tisíc obcí, které byly provázány sítí vzájemných vazeb různé intenzity. Mnohé poleis se z různých důvodů spojovaly do větších celků. Samotná podstata těchto spolků nebyla špatná, nepopiratelně se však stávaly zdrojem napětí a nestability. Konečným vítězem soupeření řeckých obcí a jejich svazků se však nakonec stal severní soused Řecka, tedy makedonské království, které přejalo řecké znalosti a zvyky a získalo převahu nad všemi dosavadními regionálními mocnostmi.

Atlas popisuje podrobně životní styl, politické události i války klasického období, vše doplňuje mapkami, plánky nebo infografikou. Dozvíte se podrobnosti nejen z hlavních center pevniny jako Athény, Sparta, Korint nebo Théby, ale také z ostrovů jako Sicílie, Kréta a Kypr. Každá oblast Řecka se vyvíjela odlišným způsobem a zachovávala si jistá specifika. Kniha se věnuje i kultuře, představuje nejvýznamnější učence, filosofy, umělce, chrámy, věštírny, soutěže ve starověké Olympii i posvátné okrsky v Delfách a Epidauru.

Klasické období dějin starověkého Řecka nebylo jen dobou, kdy Řekové pouze sdíleli společnou hmotnou kulturu či jazyk a písemnictví, ale především epochou, která přinesla významné hodnoty, k nimž se vracíme dodnes. Tento atlas je tedy aktuální studijní materiál. Věříme, že jej ocení všichni zájemci o historii, filozofii a politiku a že bude cennou pomůckou také pedagogy a jejich žáky.