Zapomenuté národy starověkého světa

Zapomenuté národy starověkého světa

Philip Matyszak

Bohatě ilustrovaná publikace představuje příběhy zapomenutých národů a jejich významných osobností od Sargona Velikého přes nájezdy barbarských kmenů až po pád Říma. Smyslem knihy je také připomenout si, že civilizace je kolektivním projektem lidstva. Náš moderní svět neutvářely jen „velké“ civilizace.

ISBN: 978-80-7508-727-0
EAN: 9788075087270
vazba: pevná
formát: 170 x 240 mm
stran: 288
hmotnost: 784 g
edice: 1
vydání: 1. 11. 2021
Obsah
 • První civilizace. Rané státy v Mezopotámii a Egyptě. 2700–1200 př. n. l.
 • Od Asýrie k Alexandrovi. Zotavení z velkého kolapsu. 1200–323 př. n. l.
 • Nástup Říma. Civilizace se rozšiřuje mimo Středozemí. 753 př. n. l. – 235 n. l.
 • Pád západořímské říše. Barbarští nájezdníci a osadníci. 235–550 n. l.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Kniha pojednává o dávných národech, jež, ačkoli jsou převážně zapomenuty, nás ovlivňují i dnes. Nebo jde o národy, o kterých si pamatujeme jediný fakt, zatímco vše ostatní se vytratilo. Co víme o Baktrech kromě toho, že měli dvouhrbé velbloudy? Nebo o Samaritánech mimo to, že jeden z nich byl milosrdný?

Zmizelých národů existuje mnoho, kniha se proto zaměřuje na jednu část starověkého světa. Vykresluje obrázek multikulturní masy lidí, která obývala starověký Střední východ, Středomoří a části Evropy. Smyslem knihy, která poznatky o vybraných tajemných národech shromažďuje na jednom místě, je připomenout si, že civilizace je kolektivním projektem lidstva. Náš moderní svět neutvářely jen „velké“ civilizace.

Každému národu je věnována samostatná kapitola. Obsahuje stručnou charakteristiku a schematickou mapku území, na kterém žili nebo které patřilo do jejich sféry vlivu. Dále následuje popis rozkvětu i úpadku této civilizace, věnuje se jejich vládcům i hodnotám, na nichž byly založeny. Kniha mapuje také způsob obživy obyvatel, pokroky ve stavebnictví, v obchodu, interakce s okolními národy i vojenské výboje. Text doplňují ilustrace nebo fotografie, pokud se tato svědectví zachovala. Jde například o stavby, pozůstatky dávných měst, sošky, šperky nebo i texty, které se dochovaly tisíce let.

Konec kapitoly nabízí různé zajímavosti, jak se ten či onen národ propojen se současností, například v Bibli, bájích a pověstech, jazyce, kultuře, architektuře, právním systému, válečnictví, ale i třeba v kynologii... Psi kmenů Dalmatů cvičené na ochranu a hlídání stád jsou pravděpodobně vzdálenými předky plemene, které dnes odvozuje svůj název od tohoto kmene – dalmatini.

Na stránkách publikace se také dočtete, že špatná nebo dobrá pověst některých národů není často založena na racionálních základech a všechno je malinko složitější. Pokud ale rozpletete klubíčko historie, porozumíte lépe nejen minulosti, ale i současnosti. S mnohými jmény i událostmi popisovanými v knize se navíc běžně setkáváme v učebnicích, literatuře i běžné mluvě.

V knize se například dozvíte odpovědi na otázky:

 • Kdo byli Filištínové?
 • Proč se novomanželky přenášejí přes práh domu?
 • Proč Židé nemluvili se Samaritány?
 • Kdo byl král Midas a komu se podařilo rozvázat slavný gordický uzel?
 • Jak se nazývalo deset ztracených kmenů Izraele?
 • Byli Vandalové opravdu vandaly?
 • Ovládali Médové magii?
 • Co znamená Pyrrhovo vítězství? A jak toto rčení vlastně vzniklo?