Slovník současné indonéštiny

Nový a zcela původní indonéský slovník, který jsme vytvořili ve spolupráci s panem Jaroslavem Olšou, autorem řady prací vztahujících se k jihovýchodní Asii a bývalým velvyslancem v Indonésii. Tento slovník je vyvrcholením jeho celoživotní práce. Věříme, že rozsah, pestrost a zpracování slovní zásoby ocení studenti i vyučující tohoto jazyka, cestovatelé, kteří do Indonésie zamíří za poznáním i manažeři, kteří v této části světa hledají nové obchodní příležitosti.

indonéský slovník ukázka


Naší snahou bylo v maximálně přehledné formě postihnout skutečnou aktuální slovní zásobu. Hesla, významy i fráze byly vybírány především na základě jejich frekventovanosti a užitečnosti. Přes své všeobecné zaměření obsahuje slovník také odbornou terminologii z řady oblastí. Všechna hesla a významy jsou graficky upraveny tak, aby vám umožnily nejen co nejrychleji najít správný překlad, ale také jej správně použít v daném kontextu. K tomu slouží mimo jiné četné upřesňující kontextové poznámky a příslušné předložkové vazby, které jsou pro použití daného ekvivalentu často zcela nezbytné, a přesto je v řadě slovníků vůbec nenajdete.

Indonéská strana slovníku obsahuje i celou řadu specifických výrazů reflektujících indonéskou současnost i minulost. Kniha vám tedy usnadní zorientovat se při cestách do Indonésie a umožní proniknout do bohatství její kultury. Nechybí ani pojmy z oblasti náboženství, která jsou v této zemi obvyklá, tamější gastronomie či názvy institucí. Česká strana je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku češtiny.

Významnou součástí slovníku je přehled indonéských přísloví a rčení. Každé z nich je přeloženo do češtiny a doprovozeno krátkým komentářem. Přehled je uveden předmluvou, která uživatele slovníku seznamuje s jazykem a kulturou Indonésie. Uživatel slovníku tak dostává skvělou příležitost blíže poznat a pochopit myšlení a tradice jejích obyvatel.

Věříme, že výsledkem je skutečně praktický slovník, jehož kvality ocení všichni, kteří pracují s indonéštinou a chtějí mít k dispozici rozsáhlou a aktuální slovní zásobu.