Nový italský praktický slovník

První vydání praktického italsko-českého a česko-italského slovníku, zcela původní autorské dílo, jehož hlavním cílem je co nejvěrněji a nejkompaktněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření pokrývá slovník i poměrně rozsáhlou odbornou terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy, techniky a společenských věd. Podrobnosti o slovníku naleznete zde.

      italský praktický slovník

Svým záběrem i pojetím se jedná o jedinečný překladový slovník. Jelikož víme, jak rychle se v dnešní době mění a obohacuje slovní zásoba, považujeme za nutnost neustále doplňovat a aktualizovat obsah našich slovníků, abychom tak poskytli uživateli co nejaktuálnější a nejpraktičtější slovní zásobu jak češtiny, tak italštiny. Naším cílem je, aby uživatelé ve slovníku našli především hesla, významy, obraty, fráze a překlady, které se v současnosti skutečně používají, a přesto se v jiných současných slovnících často vůbec nevyskytují. Ve slovníku proto najdete i hesla jako např.: antirumore, autobloccanti, bilanciatrice, bullizzare, cippatrice, ecocentro, extracomunitario, quad, termoarredo, uniproprietario, videosorveglianza nebo české termíny jako: bambucké máslo, bionafta, dřevoplast, ekodukt, ekodvůr, minipivovar, předváděcí vůz, pěstírna, štěpkovač, úsporná žárovka, zámková dlažba, zmatňující atd. 

Při práci na italsko-české straně slovníku jsme vycházeli hlavně ze současných italských výkladových slovníků renomovaných nakladatelství, jako jsou Garzanti, Zanichelli, Devoto, Treccani, Sabatini Coletti aj., jakož i z odborných slovníků, anglicko-italských slovníků a encyklopedií a v neposlední řadě také z vlastních korpusových zdrojů a důvěryhodných internetových stránek. Česká část slovníku je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku češtiny. Obsahuje současnou frekvenčně uspořádanou slovní zásobu a nechybí tudíž ani nejnovější termíny technické, ekonomické či právní, odrážející technologický pokrok počátku nového tisíciletí či členství naší země v Evropské unii. 

Kromě psaného jazyka jsme se snažili postihnout i běžně mluvený jazyk. Ve slovníku proto můžete najít i celou škálu výrazů a obratů hovorových, slangových i vulgárních. Současná italština je také jazykem velmi regionálním, a proto náš slovník pokrývá v nemalém rozsahu také regionální a nářeční terminologii. Obsažena jsou i hesla, která do italštiny ve velké míře pronikají z jiných jazyků, především pak z angličtiny. 

Věříme, že výsledkem naší práce je skutečně praktický slovník, jehož kvality ocení všichni, kdo pracují s cizím jazykem a chtějí mít k dispozici aktuální a rozsáhlou slovní zásobu v co nejkompaktnější podobě.