Nový překladový nástroj Lingea

Víte, čím se liší náš nástroj od ostatních CAT nástrojů? Začneme nejprve obecně.

CAT nástroj neboli Computer-aided Translation tool je označení softwaru, který pomáhá překladatelům. Hlavní výhodou CAT nástrojů je využití tzv. překladové paměti, která šetří práci při opakovaném překladu podobných částí textu, případně zajišťuje kontrolu dodržování správné terminologie.

Strojový překlad, jak ho známe dnes, sice nabízí překlad celých vět, souvětí i souborů, není ale ideální a slouží spíše k pochopení myšlenky daného textu nebo jako základ pro posteditaci, která by měla být rychlejší než ruční překlad od počátku. Pro perfektní překlad z jednoho jazyka do druhého však pouze toto nestačí.

Čím se tedy liší náš nástroj od ostatních překladových nástrojů?

Při vývoji vlastního nástroje jsme se snažili spojit výhody CAT nástroje a strojového překladače, a navíc při tom zúročit i vlastní jazyková data a technologie. Vycházíme z myšlenky, že i když ne vždy lze strojový překlad bez výhrad využít, jeho oprava je podstatně rychlejší než překlad od začátku. Aby výchozí pozice pro opravu byla co nejlepší, je k dispozici více alternativ, z nichž je možné počáteční překlad vybrat.

to mě zajímá