Slovník současné češtiny

Slovník současné češtiny

akce

Podrobný výkladový slovník, skladem poslední kusy. Popisuje aktuální českou slovní zásobu a jazyk vůbec, podává informace o významech slov, o jejich pravopisu, výslovnosti, slovnědruhovém zařazení, tvarosloví a stylové charakteristice. Slovník je určen studentům i starší generaci.

ISBN: 978-80-87471-27-2
vazba: pevná
EAN: 9788087471272
formát: 130 x 190 mm
stran: 1088
edice: 1, 2012
Obsah
  • 30 000 hesel
  • 41 000 významů
  • 70 000 příkladů a idiomů
Galerie
Podrobné informace

Výkladový slovník je typem příručky, která pomáhá uživateli jazyka při každodenní komunikaci či práci s textem přesně formulovat myšlenky. Popisuje slovní zásobu daného jazyka i jazyk vůbec; podává všestrannou informaci nejen o významech slov, ale i o jejich pravopisu, výslovnosti, slovnědruhovém zařazení, tvarosloví, stylové charakteristice ap.; jednotlivé významy navíc dokládá řadou příkladů užití či typických slovních spojení a frazémů.

Slovník současné češtiny přináší skutečně aktuální slovní zásobu. Kromě nejběžnějších slov, která dnes a denně slyšíme a používáme, v něm naleznete i množství cizích výrazů a frekventovaných termínů z nejrůznějších oborů, slova označující nové jevy (audiokniha, babybox, sudoku ap.) či související s moderním životním stylem (emo, mamahotel ap.), a také výrazy nespisovné, včetně zhrubělých a vulgárních.

Podstatnou část slovníku tvoří běžná slovní zásoba. I když jsou tato slova srozumitelná většině mluvčích, přesto se stává, že u nich máme chybně zafixované významy a zejména vazby. Náš slovník si proto klade za cíl napomoci pregnantnímu vyjadřování a přesnému porozumění. Je určen nejen studentům, ale všem, kteří pracují s texty. Starší generaci také pomůže snadněji se orientovat v moderní mluvě.

Zpracování slovníku zaujme už na první pohled svou barevností, díky které snadno najdete, co právě hledáte. Ve slovníku naleznete také množství ilustrativních obrázkůbarevných rámečků s užitečnými informacemi z oblasti původu slov, jejich významů, stylistiky a pravopisu.

Elektronickou verzi slovníku využijete přímo při práci na počítači. Fulltextové vyhledávání vám usnadní orientaci ve slovníku. Zobrazení všech informací je velmi přehledné, s barevným odlišením příkladů. Díky fulltextovému hledání můžete najít např. všechna slovní spojení se slovem kočka či třída. Podobně si můžete zobrazit také idiomy obsahující zadané slovo. Rozšířené vyhledávání aplikace navíc umožňuje najít slova s daným stylovým příznakem (hovorová, odborná) nebo slova obsahující zadanou skupinu písmen (předpony, přípony).

Přečtěte si recenze, které napsali Miroslav Herold v časopise Jednoty tlumočníků a překladatelů nebo Vanda Stejskalová v archivu VašeLiteratura.cz