Slovník českých synonym a antonym

Slovník českých synonym a antonym je nejobsáhlejším a nejmodernějším slovníkem svého druhu na českém trhu. Je určen redaktorům, editorům, překladatelům nebo studentům, kteří si chtějí rozšířit slovní zásobu. Ke knize je navíc připojen CD-ROM s přibližně dvakrát rozsáhlejší elektronickou verzí slovníku češtiny.

Vydání: 2.,2012 | Stran: 592 | Formát: 190x130 | ISBN: 978-80-87471-40-1
Vazba: šitá vazba, pevný obal lesklé lamino | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: šitá vazba, pevný obal lesklé lamino | ISBN: 978-80-87471-40-1
Balení: 592 | 190x130 | Dostupnost: skladem
cena: 390
Obsah
  • 34 000 hesel
  • 52 000 významů
  • 123 000 synonym
  • 23 000 antonym
Hlavní vlastnosti
Ukázkové strany
Slovník českých synonym a antonym Slovník českých synonym a antonym Slovník českých synonym a antonym Slovník českých synonym a antonym Slovník českých synonym a antonym Slovník českých synonym a antonym
Doporučujeme

Školní pravidla českého pravopisu, 3. vydání

Školní slovník českých synonym

Školní slovník současné češtiny

Gramatika současné češtiny

Podrobnější informace

Nové, přepracované a doplněné vydání Slovníku českých synonym a antonym přináší rozsáhlejší slovní zásobu - tisíc nových hesel a tři tisíce nových synonym (elektronická verze dokonce čtyři tisíce). Pro nové vydání byly rovněž zpřesněny stylistické příznaky, což ocení zvláště redaktoři a překladatelé, ale i žáci a studenti, kteří teprve získávají povědomí o fungování jazyka a zákonitostech stylizace jazykových projevů.

Slovník českých synonym a antonym dokazuje bohatost češtiny a pomáhá uživatelům vyvarovat se nadužívání módních cizích slov (implementovat, virtuální), dokáže zpestřit a obohatit individuální slovní zásobu o mnoho zajímavých, ale i neotřelých synonym či antonym. V neposlední řadě nabízí i možnost prohloubit si znalost rodného jazyka.

Při práci na slovníku jsme vycházeli především z vlastního rozsáhlého výkladového slovníku, vznikajícího již od roku 2001. Tento průběžně aktualizovaný a rozšiřovaný lexikon tvoří i společný základ všech našich slovníků překladových. Pracovali jsme též s mnoha odbornými a specializovanými příručkami, včetně českých synonymických slovníků.

Slovník českých synonym a antonym je nejobsáhlejším a nejmodernějším slovníkem svého druhu na trhu. Naleznete v něm 34 000 hesel se 123 000 synonymy, 23 000 antonymy a 1 500 kolokacemi a frazémy. Pro snazší orientaci a lepší přehlednost jsme zvolili dvoubarevnou úpravu – heslová slova jsou vyznačena modře.

Doufáme, že s naším slovníkem budete spokojeni a že vám bude hodnotným a užitečným pomocníkem při řešení vašich stylistických problémů.

CD s elektronickou verzí slovníku je přibližně dvakrát rozsáhlejší než verze knižní. Tak velký rozsah je dán tím, že CD verze obsahuje kromě heslového slova všechny odvozené tvary – u adjektiv příslovce a abstraktní podstatná jména, u sloves slovesná podstatná a přídavná jména, nedokonavé tvary utvořené od dokonavých a naopak, tvary reflexivní ap. – ale také řadu málo užívaných termínů a slov zastaralých až archaických. Aplikace využívá technologii EasyLex, která vám umožní najít synonyma bez jediného kliknutí myší.

Přečtěte si recenze od Vandy Stejskalové v archivu VašeLiteratura.cz (původní odkaz) a Milana Poly v časopise Počítač pro každého (PDF).