Vyhledávání hlasem

Komponenta pro vyhledávání hlasem vznikla pro využití ve slovnících Lingea, nicméně v kombinaci s dalšími jazykovými technologiemi se stává efektivním nástrojem k prohledávání databází a textů v podmínkách, kde hlasový vstup je pohodlnějším řešením než psaní na klávesnici. Tuto technologii lze kombinovat i s prohledáváním multimediálního obsahu, čímž vzniká systém, který je řečí nejen ovládán, ale v řeči i vyhledává.

Jazyková část

Kombinuje rozpoznávač řeči s technologiemi pro fulltextové vyhledávání, případně synonymickým slovníkem nebo dokonce překladačem. Výsledkem je jednoduché, ale silné vyhledávací rozhraní, které se jednoduše používá a přitom má výsledky srovnatelné s pokročilým vyhledáváním využívajícím psané dotazy.

Programové řešení

Pro zpracování se typicky využívá online rozpoznávací server a náročné výpočty jsou tak řešeny díky dostatečně dimenzované infrastruktuře. Aplikaci je tedy možné využívat na téměř všech zařízeních, včetně těch, která mají slabší procesory a menší paměťovou kapacitu (například mobilní telefony).