Atlas Číny

Atlas Číny

Thierry Sanjuan, Madeleine Benoit-Guyod

Tento nový atlas se věnuje mnoha aspektům toho, kam dnešní Čína směřuje. Čína se v posledních letech zařadila mezi největší ekonomické velmoci. Plně se zapojila do procesu globalizace, v zemi však panují obrovské sociální rozdíly. Jakým způsobem jedná Čína, aby se stala světovou supervelmocí? Jak se proměňuje čínská společnost a jaká ji čeká budoucnost?

ISBN: 978-80-7508-704-1
EAN: 9788075087041
vazba: šitá flexovazba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stran: 96
hmotnost: 356 g
edice: 1
vydání: 23. 9. 2021
Obsah
 • Nové podoby velmocenské expanze.
 • Více než 120 map a infografik vás seznámí s výzvami, kterým čelí současná Čína.
 • Přílohy: dějiny v datech, literatura a internetové zdroje.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Tento atlas nabízí plastický obraz současné Číny. Věnuje se také její historii a popisuje její cestu od zaostalé země v ekonomickou velmoc. Mapuje úspěchy a proměny, kterých v posledních desetiletích země dosáhla, ale zmiňuje také problémy a výzvy, kterým musela čelit, z nichž mnohé jsou stále aktuální.

V knize najdete například odpovědi na otázky:

 • Jak se vypořádává tisíciletá, svébytná civilizace s procesem globalizace?
 • Jak se země uzavřená do sebe stala jedním z center světového obchodu?
 • Jakými nástroji se Čína může prosadit ve světové konkurenci?
 • Jak se proměňuje čínská společnost a jaká ji čeká budoucnost?

Dnešní Čína již nemá nic společného s poválečnou Čínou. Vedle vynucované industrializace a modernizace sociekonomické oblasti se otevřela globalizovanému světu a také těží z dvouciferného ročního HDP. Kromě regionálních a sociálních rozdílů se dnes potýká také s konkurencí tradičních vyspělých zemí. Městská populace se snaží žít moderním životním stylem a ochotně podléhá hodnotám konzumní společnosti. Je však stále citlivější na otázku kvality života a znečištění životního prostředí a nesmírně rychle se přizpůsobuje novým možnostem, které přinesla digitální revoluce.

Čína se jako nová tržní velmoc pyšní nespočtem předností, jakých nedosahuje žádná z jiných velkých rozvíjejících se zemí. Díky svému ekonomickému vlivu na všech kontinentech a postavení v mezinárodní diplomacii si Čína zajistila roli světového giganta, s nímž musíme do budoucna počítat v každodenním životě i globálních geopolitických otázkách. Od roku 2013 je tato čínská všudypřítomnost ústředními orgány formulována v podobě dvou hesel: čínský sen a Nová hedvábná stezka.

Kniha popisuje vše podrobně. V příloze najdete přehledně sepsaná významná data a další internetové zdroje.

Atlas je členěn do 6 částí:

 1. Dědictví minulosti: od Říše středu po dědictví maoismu
 2. Na cestě mezi vyspělé země: kontrola porodnosti, proměny každodennosti, vzdělání, cestovní ruch
 3. Globalizovaná země: postmaoistická transformace, regormy, strategický rozvoj, problémy venkova
 4. Čínská města: Peking, Šanghaj, Hongkong
 5. Čínská periferie: národnostní menšiny, Tibet, Tchaj-wan
 6. Klíčový hráč v procesu globalizace: nová velmoc, modernizace armády, čínské komunity v zahraničí

Atlas se snaží podat všechny odpovědi přehledně, jasně a objektivně, fakta doplňují podrobné barevné mapy a poutavá infografika. Věříme, že kniha všechny zájemce o tuto problematiku opravdu zaujme.