Atlas globalizace

Atlas globalizace

Laurent Carroué, Aurélie Boissière

Atlas nahlíží na současnou globalizaci i pozice států a oblastí z mnoha úhlů pohledu a vše názorně přibližuje také na mapách a v grafech. Snaží se přispět k lepšímu pochopení současného světa. Globalizace ale přináší každý den nové výzvy a problémy. Myslíte, že se dnešní svět vymknul naší kontrole?

ISBN: 978-80-7508-705-8
EAN: 9788075087058
vazba: šitá flexovazba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stran: 96
hmotnost: 356 g
edice: 1
vydání: 23. 9. 2021
Obsah
 • Jedna Země, mnoho světů.
 • Více než 90 map a infografik představí příčiny i dopady procesu globalizace.
 • Přílohy: literatura, zkratky, internetové odkazy.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Atlas vás seznámí se všemi aspekty globalizace. Věnuje se globálním problémům na všech kontinentech i ve vybraných zemích a oblastech a geografii dnešního světa, přičemž zasahuje také do kontextu historického vývoje. Vše názorně ukazuje na mapách a v grafech. 

Proces globalizace je velice obsáhlé a aktuální téma. Pro přehlednost jsme atlas rozdělili do čtyř částí.

 1. Vývoj globalizace: od 15. století do dneška, vznik multipolárního světa.
  Proč a jakými způsoby se svět postupně globalizuje?
 2. Nový světový systém výroby: investice, dělba práce, přírodní bohatství, inovace, nadnárodní společnosti, dopravní uzly a sítě, cestovní ruch. Jak dnes ve světě funguje systém globalizace produkce a spotřeby?
 3. Globalizace v různých částech světa: USA, Spojené království, Čína, Indie či SAE.
  Jaký má globalizace světové ekonomiky dopad na různé části naší planety?
 4. Výzvy pro budoucnost: demografický růst, migrace, konflikty, globalizace na mořích či udržitelnost rozv. 
  Je možné dospět k udržitelnému rozvoji ve světě, který bude solidárnější a demokratický?

Globalizaci posledních čtyř století charakterizuje snaha o dosažení extenzivního růstu, a to bez ohledu na plýtvání neobnovitelnými zdroji. To umožnilo neustálé objevování dalších jejich nalezišť. V dnešní době však tento extenzivní model naráží na své limity. To vede k rostoucímu napětí mezi státy. Přímořské státy se snaží vytěsnit lodě ostatních zemí z vod poblíž svého pobřeží, na kontinentech se soupeří o půdu, vodu i vzácné suroviny a o svůj podíl na ziscích se hlásí rozvíjející se eko­nomiky.

Lidská činnost tak hluboce narušuje rovnováhu světa a vede například ke globálnímu oteplo­vání. Celé lidstvo stojí před novým civilizačním úkolem skoncovat s tímto  modelem trvalého růstu. Nikdy dříve nebyla myšlenka nutnosti zajištění udržitelného, a tedy hospodárnějšího a solidárnějšího rozvoje aktuálnější než dnes.

Atlas se snaží přispět k lepšímu pochopení současného světa. Poskytne také čtenáři dostatečné informace, aby se mohl ve svém každodenním životě rozhodovat v souladu s tím, jakou budoucnost by si přál pro sebe i pro společnost jako celek. A konečně se snaží pomoci ve vzdělávání,  snadnit vyučujícími výklad o dnešním složitém světě tak, aby měli mladí lidé možnost stát se skutečně informovanými a samostatně myslícími občany.

Věříme, že knihu ocení všichni zájemci o historii, současnost i budoucnost a že bude cennou pomůckou také studenty a pedagogy.