Atlas migrace

Atlas migrace

Catherine Withol de Wenden, Madeleine Benoit-Guyod

Tato aktuální publikace odhaluje podstatu trendů v pohybu lidstva v současném globálním světě. Dnes existuje jen málo zemí a regionů, kterých by se migrace, ať už vnitrostátní, či mezinárodní, netýkala. Kniha se také věnuje hledání nové světové rovnováhy mezi kulturní homogenitou a potřebou pracovní síly. Klade politické otázky zítřka. Atlas ocení všichni zájemci o historii a politiku, pro školy bude moderním studijním materiálem k dějinám 2. poloviny 20. století.

ISBN: 978-80-7508-627-3
EAN: 9788075086273
vazba: šitá flexovazba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stran: 96
hmotnost: 338 g
edice: 1
vydání: 11. 11. 2020
Obsah
  • Hledání nové světové rovnováhy
  • Více než 100 map a infografik odhalujících podstatu trendů v pohybu lidstva v současném globálním světě.
  • Přílohy: literatura, zkratky, slovníček pojmů.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Nový atlas migrace odhaluje podstatu trendů v pohybu lidstva v současném globálním světě. Snaží se odpovědět na otázky, kam se dnes lidé stěhují a proč a také před čím, odkud a kam prchají. Kniha se tématu věnuje globálně, zkoupá příčiny i následky, popisuje minulost i současnost.

Najdete zde rozpracovaná témata:

  • Chudoba, válečné konflikty, přírodní katastrofy, práce, studium, turistika: co všechno ovlivňuje migraci?
  • Přijímat, nebo odmítat? Jak reagují vlády? Uzavírají hranice a vyhošťují, nebo poskytují azyl a trvalý pobyt?
  • Evropa: bezprecedentní migrační krize vyvolaná válkou v Sýrii.
  • Afrika, Asie a Latinská Amerika: jak se s migrací vyrovnávají rozvojové země?

Pro lidstvo je migrace bezesporu jednou z největších výzev v 21. století. Přes hranice států migruje sice jen asi 3,5 % lidí na Zemi, migrační procesy ale ovlivňují celý svět. V posledních dvou desetiletích jsme vstoupili do nové éry migrace, s níž se musejí potýkat oblasti, které dosud stály stranou hlavních migračních proudů. Ty již nemíří převážně z méně rozvinutých zemí do zemí vyspělých, ale existují i mezi jednotlivými méně rozvinutými zeměmi, mezi vyspělými zeměmi i směrem z vyspělých do méně rozvinutých zemí.

Podobu migračních proudů v současnosti samozřejmě zásadně ovlivňuje globalizace. To ovšem neznamená, že by vymizelo jisté regionální zakotvení migrace. Zatímco v minulosti na americký kontinent proudili migranti z jiných koutů světa, zejména z Evropy, dnes většina z nich pochází z Ameriky. Podobně je tomu v případě Ruska, Turecka, jihovýchodní Asie či Afriky, která je bezpochyby kontinentem s největší mobilitou vlastních obyvatel.

Země původu a cílové země se často stavějí proti sobě ve jménu zachování státní suverenity a nutnosti ochrany hranic i za cenu tisíců mrtvých a každodenního porušování lidských práv. Je přitom jasné, že pohyb lidí prakticky nelze zastavit. V současnosti tak otázka migrace představuje často zdánlivě paradoxní, každopádně složitý soubor problémů, kterým se globalizovaný svět nemůže vyhnout, protože lidská mobilita je jeho nedílnou součástí.

Atlas se snaží podat všechny odpovědi přehledně, jasně a objektivně, fakta doplňují barevné mapy a poutavá infografika. Věříme, že kniha všechny zájemce o tuto problematiku opravdu zaujme.