Atlas studené války

Atlas studené války

Sabine Dullin, Stanislas Jeannesson, Jérémie Tamiatto, Aurélie Boissière

Podrobná publikace pomocí map a doprovodných textů podává nový pohled na období studené války. Občasná snaha využít tento pojem i při popisu komplikací v moderních mezinárodních vztazích svědčí o tom, jak velkou roli hraje i v našem současném světě. Atlas ocení všichni zájemci o historii, politiku a pro školy bude moderním studijním materiálem k dějinám 2. poloviny 20. století.

ISBN: 978-80-7508-626-6
EAN: 9788075086266
vazba: šitá flexovazba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stran: 96
hmotnost: 338 g
edice: 1
vydání: 11. 11. 2020
Obsah
  • 1947–1990: různé podoby globálního konfliktu
  • Více než 120 map a infografik zachycujících podoby konfliktu, který zachvátil celý svět
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Tento atlas přináší nový pohled na období studené války a různé podoby tohoto globálního konfliktu. Občasná snaha využít tento pojem i při popisu komplikací v moderních mezinárodních vztazích svědčí o tom, jak velkou roli hraje i v našem současném světě. Očistná etapa historiografie mohla být zahájena po otevření archivů v bývalém komunistickém bloku.

Dozvíte se například:

  • Soupeření mezi USA a SSSR jako střet liberální demokracie a komunismu?
  • Hlavní fáze konfliktu: ustavení mocenských bloků, regionální konflikty a krize, tání a uvolnění.
  • Jak vypadaly ideologie, politika, vojenská strategie, hospodářství, kultura i běžný život za studené války?
  • Co přispělo ke zhroucení východního bloku a konci studené války?

I když se zdálo, že období studené války bude trvat věčně, její ukončení proběhlo až neuvěřitelně rychle. V bývalém komunistickém bloku, včetně samotného Ruska, se přes trvající přísná omezení v některých zemích začaly otevírat archivy. Očistná etapa historiografie mohla být zahájena. Kdo byl za rozpoutání studené války zodpovědný? Jak lze vysvětlit vítězství Západu? Znamená konec studené války také zánik komunismu? A jaké jsou důsledky v celosvětovém měřítku?

I když se může zdát hodně troufalé tvrdit, že „we now know“ (teď už víme), jak napsal ve své knize v roce 1997 americký historik J. L. Gaddis, snaží se naše publikace s pomocí map a doprovodných textů vysvětlit nový pohled na období studené války. Občasná snaha využít tento pojem i při popisu komplikací v moderních mezinárodních vztazích svědčí o tom, jak rozhodující roli hraje i v našem současném světě. Přenesení faktických údajů do map navíc přispívá k lepšímu porozumění, neboť studená válka se odehrávala v různých oblastech a její geografický záběr je velmi široký.

První dvě části atlasu jsou zaměřeny na postupné přerůstání konfliktu mezi Východem a Západem v globální studenou válku. Ve třetí části se věnujeme nejen konfliktům a krizím, ale rovněž příkladům odboje a odporu, k němuž docházelo uvnitř obou znesvářených táborů. Čtvrtá část se soustředí na kulturní rozměr konfliktu. V páté kapitole přinášíme nástin průběhu konce studené války.

Atlas ocení všichni zájemci o tuto problematiku, o historii, politiku. Pro školy bude moderním studijním materiálem k dějinám 2. poloviny 20. století.