Atlas rané kolonizace

Atlas rané kolonizace

Marcel Dorigny, Fabrice Le Goff

Nová obrazová publikace s mapami popisuje evropskou expanzi v 16.–18. století. Věnuje se i objevným plavbám 15. století, které tuto kapitolu kolonizace světa otevřely. Kniha řeší otázky týkající se obecného chápání kolonizace, zkoumá její ekononický i politický přínos pro metropole, dopad na místní obyvatelstvo, ale také vliv na rozvoj vědy a techniky. Snaží se podat globální a nestranný popis tohoto dějinného období.

ISBN: 978-80-7508-703-4
EAN: 97880508034
vazba: šitá flexovazba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stran: 96
hmotnost: 352 g
edice: 1
vydání: 19. 8. 2021
Obsah
 • Od Kolumba po Bolívara
 • Více než 120 map, plánků a infografik vás zavede do všech koutů Nového světa, který si Evropané podmanili
Doporučujeme
Podrobné informace

Obrazová publikace popisuje evropskou expanzi v 16.–18. století, která zahájila první vlnu globalizace. Věnuje se i objevným plavbám 15. století, které tuto první kapitolu kolonizace světa otevřely. Kniha řeší otázky týkající se obecného chápání kolonizace, zkoumá ekononický i politický přínos pro metropole, dopad na místní obyvatelstvo, ale také vliv na rozvoj vědy a techniky a na mentalitu tehdejší evrop­ské společnosti obecně. Snaží se podat globální a nestranný popis tohoto dějinného období.

Atlas v jednotlivých kapitolách popisuje zrod evropských koloniálních říší v 15.–16. století, nástup nových koloniálních říší v 17. století, vrcholné období merkantilismu v koloniích (18. století) a nakonec i krizi koloniálních říší na konci 18. století. Vše je doplněno podrobnými mapami a infografikou.

Dozvíte se například:

 • Jak se utvářely koloniální říše Portugalska, Španělska, Nizozemí, Anglie a Francie?
 • Jaký byl osud podmaněného obyvatelstva a jak na kolonialismus a obchod s otroky nahlížela Evropa?
 • Byly kolonie skutečně přínosem? Jak se v nich vlastně žilo?
 • Jak se Severní a Jižní Amerika dokázaly vymanit z evropského područí?

Od počátků koloniálních říší evropskou expanzi provázel rychlý rozpad společenských struktur původního obyvatelstva, vytlačování obyvatel z dobytých území nebo přímo jejich vymírání. Evropané svoji expanzi spojovali s údajnou civilizační misí, myšlenka šíření křesťanství měla vše zároveň legitimizovat. Zámořská území se pro evropské monarchie stala zdrojem enormního bohatství, které jim umožňovalo financovat ohromné výdaje na reprezentaci a vedení válek, ale rozvoj stavebnicní, vědy i umění.

Na raně novověkou kolonizaci je tedy třeba pohlížet strukturovaně a vnímat všechny její aspekty. Nelze popřít, že jejím smyslem bylo ovládnutí nových zemí, ale Evropany k pronikání do zámoří motivovaly i převratné objevy v oblasti věd a techniky. Evropská společnost postupně opouštěla svět biblických dogmat, který ji utvářel od pozdní antiky. Koloniální expanze tedy byla jevem, který měl dvě roviny – touhu po získávání nových poznatků a zároveň lačnost po bohatství plynoucím z ovládnutí nových území.

Kniha obsahuje hlavní kapitoly:

 1. Úvod. Jak definovat a vnímat první fázi evropské koloniální expanze.
 2. Zrod evropských koloniálních říší v 15.–16. století. Marco Polo a jeho odkaz, hledání nových cest do Orientu, Kolumbova cesta na západ a objevení Nového světa, rozdělení světa v Tordesillas a hledání názvu pro nový kontinent, první století španělské koloniální říše a Západní Indie, Krvavý střet dvou civilizací, vytěžování Nového světa, Portugalci v Africe a ve Východních Indiích, Španělé a Portugalci v Tichém oceánu.
 3. Nástup nových koloniálních říší v 17. století. Indické společnosti na počátku rozkvětu světového obchodu, francouzská indická společnost, ronikání nových mocností do Západních Indií, zrod a rozmach Nové Francie, Louisiana, severoameričtí indiáni, britská Severní Amerika, východní Indie, mocenské přesuny v koloniích po sedmileté válce.
 4. Vrcholné období merkantilismu v koloniích. Třtinové ostrovy – klenoty koloniálních říší, šíření křesťanství v Latinské Americe, kolonie a věda ve věku rozumu, nizozemská Východní Indie, objevování Tichomoří v 18. století, první skutečná globalizace?
 5. Krize koloniálních říší na konci 18. století. Kritika kolonialismu, války za nezávislost: USA, Haiti, Latinská Amerika, nové cesty kolonialismu.

Atlas se snaží podat všechny odpovědi přehledně, jasně a objektivně, fakta doplňje mapkami a grafikami. Věříme, že tato podrobně zpracovaná publikace všechny zájemce o tuto problematiku opravdu zaujme.