Slovníky Lingea – proč je používat a jak z nich vybírat?

Slovníky Lingea – proč je používat a jak z nich vybírat?

Mají slovníky své místo i v době AI a strojového překladu?

K čemu vlastně dnes ještě jsou slovníky?

To je otázka, kterou si možná položí někteří z vás, kdo využívají dnes již běžné inteligentní strojové překladače. Slovníky a překladače jsou ale dvě zcela odlišné věci, z nichž každá má své výhody i nedostatky, a v podstatě se svým určením spíš vzájemně doplňují. Moderní překladače využívající umělou inteligenci už sice umí správně gramaticky přeložit i složitější a dlouhé věty, mají ale nezřídka problém se správným překladem některých méně častých slov či jejich odbornějších významů a velké potíže jim dělají překlady vět a obratů, které nelze překládat doslovně (obraty s přeneseným či obrazným významem, idiomy, fráze apod.)

Když překladač užívající umělou inteligenci narazí na slovo či obrat, které zatím „nezná“, klidně ho přeloží jako zcela jiné slovo, které sice zná, ale je neznámému slovu pouze vzhledově (nikoli významově) podobné. Problém také nastane, když z překládané věty není zřejmý obor či kontext daného sdělení. Může se tak běžně stát, že výsledná přeložená věta vypadá zcela gramaticky dobře a smysluplně, ale obsah jejího sdělení je zásadně jiný než obsah původního cizojazyčného textu. Je proto dobré překladačům bezhlavě nevěřit a k ověření faktické správnosti výsledného překladu užít jiný spolehlivý zdroj, kterým je právě dobrý slovník.

Překladač vám sice může pomoci s překladem a porozuměním cizímu textu, ale těžko vám pomůže naučit se dobře daný jazyk nebo si třeba rozšiřovat slovní zásobu. Zde vám bude lepším pomocníkem spíše kvalitní slovník. Tam totiž k danému slovu nebo obratu najdete kromě ověřeného překladu i mnoho jiných souvisejících informací (předložkových vazeb, dalších významů slova, nepravidelností, užitečných příkladů ap.)

Dobře vybraný, dostatečně rozsáhlý a aktuální slovník proto má i dnes ve světě jazyků své pevné místo a jeho užívání by mělo být jednou ze základních součástí práce s cizím jazykem, ať již se učíte jazyk, nebo potřebujete ověřit správnost automatického strojového překladu. Zda si zvolíte slovník v tradiční knižní podobě nebo slovník elektronický (v počítači, na internetu nebo v mobilu) už záleží jen na vás.

Jaký slovník Lingea je pro mě ten správný?

Stejně jako neexistuje jedno ideální auto pro každého, neexistuje ani jeden univerzální slovník pro všechny uživatele všech úrovní a zaměření. Každý z našich slovníků byl proto navržen a zpracován tak, aby svým rozsahem a vlastnostmi vyhovoval jisté skupině uživatelů a jejich specifickým potřebám.

Naše slovníková data navíc na základě důvěryhodných internetových zdrojů, renomovaných výkladových slovníků a rozsáhlých jazykových korpusů neustále doplňujeme a aktualizujeme tak, abyste ve slovnících našli pokud možno i ta nejaktuálnější hesla, ustálené obraty i všechny jejich současné významy.

Jaký slovník si tedy z naší široké nabídky vybrat?

Kapesní slovník – je tou správnou volbou pro angličtináře začátečníky a také cestovatele, kteří si potřebují příležitostně najít nějaké to slovíčko či obrat a nechtějí za slovník vydávat větší peníze. Slovník obsahuje pečlivě vybranou slovní zásobu, kde začátečník najde přehledně většinu běžné slovní zásoby, s níž se může setkat v běžných situacích. Slovník je navíc doplněn o základní přehled gramatiky a stručnou praktickou konverzaci. Kdo by pro cestování nebo i učení se angličtiny chtěl rozsáhlejší a tematicky členěnou konverzaci, může si ke slovníku přikoupit i samostatný titul konverzace na cesty.

Školní slovník – Jak již název napovídá, je určený především jako pomůcka pro žáky základních škol. Obsahuje navíc stručný přehled gramatiky a obrázkovou přílohu. Výrazný dvoubarevný tisk přispívá k větší přehlednosti textu.

Šikovný slovník – je určený začínajícím až středně pokročilým studentům angličtiny. Najdete zde navíc vedle přehledu gramatiky také praktickou tematickou konverzaci vhodnou pro školní výuku či studium a také přes 350 doporučení a upozornění ve formě tzv. "usage" poznámek (o užití slov).

Praktický slovník – je již rozsáhlým, přesto však ještě poměrně „kompaktním“ knižním slovníkem (má přes 1300 stran). Obsahuje vedle pečlivě vybrané slovní zásoby i velké množství ustálených spojení a praktických příkladů, kontextových upřesnění a poznámek. Nabízí tak skvělý poměr mezi rozsahem a cenou a je ideálním pomocníkem pro náročnější studenty angličtiny (k maturitě i dále) či pro nadšence do angličtiny, amatérské překladatele ap.

Velký slovník – je největší jednosvazkový oboustranný anglický slovník. Vedle všeobecné angličtiny již pokrývá i poměrně rozsáhlou odbornou terminologii z mnoha oborů a také hovorové a slangové termíny. Kniha má téměř 1700 stran a je určena všem náročným angličtinářům – od pokročilých studentů přes učitele až po překladatele.

Velký slovník můžete užívat i v elektronické podobě v rámci naší slovníkové aplikace Lexicon 7, která vám umožní obsažená data prohledávat snadněji, efektivněji a rychleji. Elektronický velký slovník je navíc ještě o něco rozsáhlejší než jeho knižní verze, která větší rozsah fyzicky bohužel nedokáže pojmout.

Lexicon Platinum: Je největším současným anglickým překladovým slovníkem. Zachycuje rozsáhlou aktuální slovní zásobu spisovné i hovorové angličtiny. Kdyby byl vydán v knižní podobě, zabral by cca 2 velké svazky každý o více než 2000 stranách. Ačkoli je v zásadě koncipován jako všeobecný, pokrývá i širokou odbornou terminologii z mnoha oborů. Tento slovník bude spolehlivým zdrojem pro ty nejnáročnější uživatele angličtiny jako jsou překladatelé, pedagogové a další profesionálové užívající při práci cizí jazyk.

elektronický slovník off-line slovník aplikace pro slovník Lexicon 7
Lingea
09.06.2023