Slovník, nebo překladač?

Slovník, nebo překladač?

Patří budoucnost strojovému překladu a skončí slovníky na smetišti dějin?

Překladače využívající neuronové sítě už dosahují špičkové kvality. Znamená to, že slovníky už nebudou potřeba?

Tak jednoduché to zase není. První problém je, že na výsledek strojového překladu se stále nelze stoprocentně spolehnout. Nejnovější neuronové překladače dokáží vymodelovat syntakticky zcela správnou větu v cílovém jazyku, takže už téměř nelze rozlišit, zda text vytvořil program, nebo člověk. To ale ještě neznamená, že je překlad vždy věcně správný. Přestože neuronové překladače přinesly výrazné zlepšení kvality téměř ve všech oblastech, v jedné jsou oproti starším frázovým překladačům horší. Tím jsou víceslovné odborné termíny, ale také různé fráze a idiomy. Např. spojení Let me hear from you. Google přeloží na Dovolte, abych vás slyšel. Lingea Translator nabízí o něco kvalitnější překlad Nech mě o tobě slyšet. Správný překlad, který najdete ve slovníku, je ovšem „Ozvi se mi.“

Vzhledem k velké idiomatičnosti angličtiny je toto poměrně velký problém, protože takových výrazů jsou tisíce. K tomu je navíc nutné připočíst až desítky tisíc odborných výrazů anebo i běžných ustálených spojení, kdy si nikdy nemůžete být jistí, zda doslovně přeložený výraz je skutečně správný. Např. nenápadné spojení adult actress překladače přeloží jako dospělá herečka, což na pohled vypadá jako správný překlad, ve skutečnosti se ale jedná o „herečku pro dospělé“, neboli pornoherečku.

Překladové slovníky naproti tomu stále vytvářejí lidé, zkušení překladatelé a lingvisté, a všechny zde uvedené překlady jsou tak zaručeně správné. Navíc kvalitní slovník uvádí právě ty netriviální či přímo problematické výrazy, které nelze překládat doslovně, také spoustu běžných idiomů a ustálených spojení. Překladatelé i studenti tak mají ve slovníku stále oporu, kterou jim sebelepší překladač poskytnout nedokáže.

Výkladové, překladové a synonymické slovníky jsou též nepostradatelnou součástí studia cizího jazyka. Většina běžných slov v jazyku je víceznačných, což znamená, že mají více významů a v různých situacích či kontextech se musí překládat různě. Zcela běžné anglické slůvko run má ve středně velkém slovníku 52 různých významů, jak si můžete ověřit na https://slovniky.lingea.cz/anglicko-cesky/run. Významy jsou seřazeny podle frekvence, tedy od těch nejběžnějších a nejčastějších až po ty velmi okrajové. Studentům se tak odkrývá skutečná bohatost a rozmanitost cizího jazyka, kterou jim překladače se svým jediným překladem celé věty naopak zatajují.

Dobrý elektronický slovník také neobsahuje jen překlady hesla v různých významech nebo příklady ukazující použití slova ve větách, slovních spojeních či frázích. Může obsahovat synonyma, různé tematické okruhy, odkaz na jiná slova se stejným základem, ale jinou předponou či příponou. Slovník tak každému pomáhá rozšiřovat si slovní zásobu, na příkladech pochopit slovotvorbu studovaného jazyka či způsob tvoření vět.

Výhody obou nástrojů se dají shrnout do pár vět. Překladač je ideální pomůcka v případě, kdy chcete rychle porozumět cizímu textu, obzvláště pak v jazyce, který umíte málo anebo vůbec. Je to rozhodně rychlejší, než hledat každé slovo ve slovníku. Pokud se ale jazyk učíte a opravdu se jej chcete naučit, používejte nadále slovník. Překladač je totiž dobrý sluha a zlý pán. Namísto objevování jazyka v celé jeho kráse i složitosti nabízejí „jen“ hotový překlad, tedy výsledek bez pochopení souvislostí a zákonitostí.

A co překladatelé? Ti mohou s výhodou používat a kombinovat oba nástroje. Překladač může výrazně zrychlit práci a usnadnit překlad jednoduchých rutinních textů, slovník naopak poskytne potřebnou oporu, zázemí a jistotu.

A jak to vidíte vy?

strojový překlad slovník překladač
Radek Musil
25.01.2023