Gramatika současné francouzštiny

Nová autorská francouzská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Obecné výklady jsme omezili, a naopak jsme se snažili pravidla mluvnice dokreslit množstvím příkladů. Výklad učebnice francouzštiny je doplněn o praktické poznámky, důraz jsme přitom kladli zejména na ty jevy, které jsou od češtiny dost odlišné.

Vydání: 1., 2011 | Stran: 208 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-87471-35-7
Vazba: lepená, obal měkké lamino | Ebook format: epub | Dostupnost: skladem
Systém: lepená, obal měkké lamino | ISBN: 978-80-87471-35-7
Balení: 208 | 165x115 mm | Dostupnost: skladem
cena: 189
Obsah
  • 21 kapitol a 111 podkapitol
  • Přehled nepravidelných sloves, podrobný rejstřík
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Hlavní vlastnosti
Ukázkové strany
Gramatika současné francouzštiny Gramatika současné francouzštiny Gramatika současné francouzštiny Gramatika současné francouzštiny Gramatika současné francouzštiny Gramatika současné francouzštiny Gramatika současné francouzštiny Gramatika současné francouzštiny
Doporučujeme

Francouzsko-český česko-francouzský praktický slovník

Česko-francouzský mluvník, 2. vydání

PAS DE BLEME ! Slovník slangu a hovorové francouzštiny

Podrobnější informace

Nová autorská gramatika francouzského jazyka, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Chcete-li se správně vyjadřovat, nestačí vám pouze znát nazpaměť nejrůznější gramatické poučky, ale je třeba je umět uplatnit při vytváření konkrétních vět. Proto jsme obecné výklady omezili na minimum, a naopak se snažili všechna pravidla francouzské mluvnice dokreslit množstvím příkladů, které jsme pečlivě vybírali z tisku či spolehlivých internetových zdrojů tak, aby skutečně odrážely současnou podobu francouzštiny. Při práci jsme vycházeli nejen z moderních příruček, ale také z vlastních zkušeností s výukou jazyka.

Výklad je doplněn o praktické poznámky, které pomáhají k lepšímu pochopení gramatických jevů a k jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli zejména na ty jevy, které jsou od češtiny dosti odlišné, a jejich zvládnutí způsobuje českým studentům největší potíže. Proto např. o málo používaném passé simple pojednáváme pouze stručně, zatímco největší prostor jsme vymezili výkladu o užití členu, o rozdílu v používání imparfaitpassé composé či souslednosti časové ap.

Věříme, že naši gramatiku ocení jak začínající i pokročilejší studenti, tak vyučující, kteří chtějí mít kdykoli po ruce veškeré důležité informace o francouzské mluvnici.