Gramatika současné hebrejštiny

Gramatika současné hebrejštiny

Autorská hebrejská gramatika, ve které kromě přehledného výkladu hebrejské mluvnice najdete tabulky i poznámky, upozorňující na výjimky a zajímavosti. U všech hebrejských slov uvádíme přepis, který co nejvíce odpovídá výslovnosti hebrejštiny v současné době. Kniha je určena všem studentům jazyka.

ISBN: 978-80-7508-409-5
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075084095
formát: 115 x 165 mm
stran: 208
hmotnost: 192 g
edice: 1
vydání: 31. 8. 2018
ebook format: epub
ebook kód: 9788075084897
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy
  • Podrobný rejstřík
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Při studiu jazyka je potřebná nejen dobrá znalost slovní zásoby, ale také gramatických pravidel. Proto přicházíme s autorskou gramatikou moderní spisovné hebrejštiny, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Hlavní autorka Jana Valová při práci vycházela nejen z moderních jazykových příruček a gramatik, ale také z vlastních dlouholetých zkušeností s výukou jazyka.

Kromě výkladu hebrejské gramatiky a konkrétních příkladů z jazykové praxe zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky či zajímavosti, dále také vysvětlivky, které mají studentovi usnadnit pochopení gramatických jevů a ukázat, jak správně daná gramatická pravidla používat v praxi. Pro hlubší pochopení některých gramatických jevů odkazujeme na jejich podobu v biblické hebrejštině a na jejich historický vývoj. Gramatické jevy jsou doplněny odkazy na související kapitoly.

Gramatický přehled je doplněn abecedním rejstříkem jednotlivých jevů, který vám usnadní jejich vyhledávání a zpříjemní práci s jazykovou příručkou. Obsah publikace je uspořádán podle členění do slovních druhů. Věříme, že pro českého studenta bude takové řazení srozumitelnější.

U všech hebrejských slov uvádíme přepis, který co nejvíce odpovídá výslovnosti hebrejštiny v současné době. Řadu hebrejských slov není možné správně přečíst jen na základě znalosti hebrejského písma. Pro výslovnost některých jevů neexistují pravidla. Určitá hebrejská slova se vyslovují jinak, než se píší. Proto je přepis výslovnosti velice důležitý, a to nejen pro začátečníky. Pravidla přepisu uvádíme v úvodních kapitolách, ve kterých je představena hebrejská abeceda a další znaky v písmu používané.

Kniha je určena všem studentům jazyka, od začátečníků po pokročilé, kteří v této publikaci naleznou nejednu zajímavost týkající se moderní hebrejštiny. Věříme, že vám náš přehled gramatiky bude dobrým pomocníkem.