Brazilská portugalština konverzace

Brazilská portugalština konverzace

Moderní konverzace brazilské portugalštiny se slovníkem a gramatikou. Kámenem úrazu u tohoto jazyka bývá výslovnost, i když brazilská je na rozdíl od evropské jednodušší. Brazilskou variantou gramatiky, pravopisu i výslovnosti se řídí i tato konverzace. Součástí příručky je i oboustranný portugalský slovník a přehled gramatiky.

ISBN: 978-80-7508-204-6
vazba: lepená, měkké lamino, zaoblené rohy
EAN: 9788075082046
formát: 95 x 140 mm
stran: 320
hmotnost: 166 g
edice: 1
vydání: 3. 6. 2016
ebook format: epub
ebook kód: 9788075082374
Obsah
  • 2 600 vět a frází, 1 600 slovíček v tématech
  • 6 000 hesel ve slovníku (jen v knize)
  • Přepis výslovnosti všech frází, doporučení a upozornění.
  • 17 stran gramatiky, 11 stran praktických informací o zemi.
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Portugalština patří mezi románské jazyky, je šestým nejrozšířenějším světovým jazykem. Mluví jím čtvrt miliardy lidí, z toho více než 200 milionů v samotné Brazílii, jediné portugalsky mluvící zemi Jižní Ameriky. To vše díky zámořským cestám Portugalců v 15. a 16. století a následné kolonizaci nových území. Kámenem úrazu při studiu portugalštiny bývá výslovnost, i když brazilská varianta je na rozdíl od evropské jednodušší.

Nejvýznamnějším rozdílem je výslovnost souhláskových skupin dě, tě a dí, ti jako [dži], [či] (dia – [džía], tia – [cía]). Pouze v jižní Brazílii (státy Santa Catarina a Paraná) se tyto skupiny čtou tvrdě, podobně jako v evropské portugalštině. Na většině území Brazílie se souhlásky s a z vyslovují jako [s] a [z], s výjimkou Ria de Janeira, kde je výslovnost evropská. Celkově je brazilská portugalština srozumitelnější a zpěvnější. Co se morfologie týče, hlavní rozdíl tkví ve vyjádření průběhového času: v brazilské se vyjadřuje pomocí gerundia, v evropské pomocí infinitivu. Další významný rozdíl je v postavení nepřízvučných zájmen: v brazilské se staví před sloveso, v evropské za sloveso. V brazilské portugalštině se na většině území nepoužívá ani druhá osoba jednotného čísla – je nahrazena třetí osobou se slovem você. Více se v ní užívají zdrobněliny.

Dne 1. 1. 2010 vstoupila v platnost nová pravidla zjednodušující a unifikující pravopis v portugalsky mluvících zemích. Došlo k odstranění některých délek, přehlásek, nevyslovovaných souhlásek, změnu doznala mnohá slova psaná se spojovníkem. Názvy měsíců se píší s malým počátečním písmenem. Do 31. 12. 2012 (v Brazílii) a 31. 12. 2014 (v Portugalsku) byla akceptována i starší varianta. V této příručce uvádíme už pravopis nový.

Konverzace je členěná tematicky a nabízí slovní zásobu a fráze pro desítky situací (číslovky, udávání času, nápisy, představování, cestování (autem, letadlem, vlakem, městskou dopravou), pasová kontrola, ubytování, stravování, sport, seznamování, prohlídka města, nakupování, rodina, práce a brigáda, banka, komunikace a počítač...). Součástí knihy je oboustranný slovníček a základní přehled gramatiky.