Lexicon 5 Německý slovník Platinum

Největší slovník současné němčiny, o polovinu převyšuje rozsah dnes již legendárního slovníku prof. Siebenscheina. Slovník byl zpracován na základě nového německého pravopisu, obsahuje ověřenou slovní zásobu posledních desetiletí. Ačkoliv je pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie. Velkou předností obsahu slovníku je i množství příkladových vět z běžného jazykaSlovník ocení všichni, kdo pracují s němčinou na vyšší jazykové úrovni. Stáhněte si Platinum z našich stránek a vykoušejte ji jej! Trial verze funguje 30 dní od instalace. 

Vydání: 1. | Stran: DVD, download | Formát: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87062-27-2
Vazba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87062-27-2
Balení: DVD, download | Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | Dostupnost: skladem
cena: 3990
Obsah
  • 230 000 hesel
  • 329 000 významů
  • 221 000 vazeb, příkladů a frází
  • 722 000 překladů
Hlavní vlastnosti
  • Tvaroslovné, fonetické a fulltextové hledání
  • Namluvená výslovnost
  • Tabulky tvarosloví
  • Synonyma, tvary, témata
  • Funkce mouse-over (OS Windows)
  • Přehled gramatiky
Ukázkové strany
Lexicon 5 Německý slovník Platinum Lexicon 5 Německý slovník Platinum Lexicon 5 Německý slovník Platinum Lexicon 5 Německý slovník Platinum Lexicon 5 Německý slovník Platinum Lexicon 5 Německý slovník Platinum
Doporučujeme

Lexicon 5 Německý technický slovník

Lexicon 5 Německý ekonomický slovník

Lexicon 5 Německý právnický slovník

Gramatika současné němčiny

Podrobnější informace

Německý slovník Platinum je obsáhlý všeobecný slovník určený všem, kteří pracují s němčinou na vyšší jazykové úrovni, např. jako překladatelé, studenti vysokých škol nebo zástupci velkých firem. Slovník byl zpracován na základě nového německého pravopisu, obsahuje ověřenou slovní zásobu posledních desetiletí, a to ve více než 230 000 heslech. Heslem se rozumí celé heslové slovo rozdělené na jednotlivé významy, u kterých se přehledně zobrazují jednotlivé ekvivalenty včetně jejich vazeb, k nim dále příklady, ustálená slovní spojení, doplňující poznámky, stylové a oborové příznaky významu a v neposlední řadě na konci hesla fráze a idiomy, ve kterých se dané heslo vyskytuje. Jednotlivé významy každého hesla jsou důsledně řazeny podle frekvence užití.

U hesel se zobrazují rovněž synonyma, slova odvozená a slovní spojení. Hesla ve slovníku lze vyhledávat oboustranně a v jejich libovolném tvaru. Kromě tohoto tvaroslovného hledání je možné i fulltextové hledání, které najde hledané slovo či slovní spojení všude, kde se ve slovníku vyskytuje. K dispozici je dále 300 tematických okruhů, pomocí nichž se dají učit slovíčka z různých oblastí nebo je možné se nechat zkoušet. Velkou výhodou je možnost doplňování dalších slovíček a tvorba vlastních tematických okruhů. Slovník nabízí kromě témat i základní slovní zásobu rozvrženou do třiceti lekcí s možností vytvářet si další lekce vlastní.

Součástí slovníku je ucelený, výstižný a názorný přehled německé gramatiky řazený podle jednotlivých slovních druhů. Kromě tradičně užívaných tabulek skloňování a časování je zde řada gramatických informací shrnuta do tabulkových přehledů a díky tomu se lze velmi snadno v gramatice orientovat. Dále má uživatel k dispozici samostatný slovník zkratek, který obsahuje přes 4500 hesel, z nichž některá mají i více než deset významů. Standardně je tento slovník v Lexiconu aktivní a je zařazený za velký slovník, takže je můžete snadno používat společně.

Ve slovníku je 50 000 ozvučených hesel. Program umožňuje porovnání vlastní výslovnosti s rodilým mluvčím. Lexicon dobře spolupracuje s ostatními programy a je možné spouštět ho přímo z CD. Lexicon 5 má řadu nových funkcí: vylepšené vyhledávání, rychlý náhled pro fulltext, našeptávátko, nově graficky zpracované tabulky tvarosloví nebo funkci přebírání textu pod kurzorem myši (mouse-over). Lexicon 5 nabízí uživateli možnost zvolit si mezi „klasickou“ aplikací pro Windows a plně grafickou aplikací, kterou je možné používat pod operačními systémy Windows (Windows XP a novější), Linux a Mac OS X. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu. U platforem Linux a Mac OS X funguje namísto mouse-over automatické přebírání textu vložením do schránky (např. jeho označením).

Přečtěte si recenzi Miroslava Herolda v archivu JTP (původní odkaz).