Lexicon 5 Německý slovník Platinum

Největší slovník současné němčiny, o polovinu převyšuje rozsah dnes již legendárního slovníku prof. Siebenscheina. Hesla jsou zpracována podle nového německého pravopisu. Slovník ocení všichni, kdo pracují s němčinou na vyšší jazykové úrovni. Program Lexicon 5 běží ve všech běžných operačních systémech. Stáhněte si Platinum z našich stránek a vykoušejte ji jej! Trial verze funguje 30 dní od instalace. 

Vydání: 1. | Stran: krabička, DVD obal, | Formát: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší | ISBN: 978-80-87062-27-2
Vazba: Windows, Linux, Mac OS | Ebook format:
Systém: Windows, Linux, Mac OS | ISBN: 978-80-87062-27-2
Balení: krabička, DVD obal, | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X.6 a vyšší

Obsah
  • 230 000 hesel
  • 329 000 významů
  • 221 000 vazeb, příkladů a frází
  • 722 000 překladů
Hlavní vlastnosti
  • Tvaroslovné, fonetické a fulltextové hledání
  • Namluvená výslovnost
  • Tabulky tvarosloví
  • Synonyma, tvary, témata
  • Funkce mouse-over (OS Windows)
  • Přehled gramatiky
Ukázkové strany
Lexicon 5 Německý slovník Platinum Lexicon 5 Německý slovník Platinum Lexicon 5 Německý slovník Platinum Lexicon 5 Německý slovník Platinum Lexicon 5 Německý slovník Platinum Lexicon 5 Německý slovník Platinum
Doporučujeme

Lexicon 5 Německý technický slovník

Lexicon 5 Německý ekonomický slovník

Lexicon 5 Německý právnický slovník

Gramatika současné němčiny

Podrobnější informace

Německý slovník Platinum je obsáhlý všeobecný slovník určený všem, kteří pracují s němčinou na vyšší jazykové úrovni, např. jako překladatelé, studenti vysokých škol nebo zástupci velkých firem. Slovník byl zpracován na základě nového německého pravopisu, obsahuje ověřenou slovní zásobu posledních desetiletí, a to ve více než 230 000 heslech. Heslem se rozumí celé heslové slovo rozdělené na jednotlivé významy, u kterých se přehledně zobrazují jednotlivé ekvivalenty včetně jejich vazeb, k nim dále příklady, ustálená slovní spojení, doplňující poznámky, stylové a oborové příznaky významu a v neposlední řadě na konci hesla fráze a idiomy, ve kterých se dané heslo vyskytuje. Jednotlivé významy každého hesla jsou důsledně řazeny podle frekvence užití.

U hesel se zobrazují rovněž synonyma, slova odvozená a slovní spojení. Hesla ve slovníku lze vyhledávat oboustranně a v jejich libovolném tvaru. Kromě tohoto tvaroslovného hledání je možné i fulltextové hledání, které najde hledané slovo či slovní spojení všude, kde se ve slovníku vyskytuje. K dispozici je dále 300 tematických okruhů, pomocí nichž se dají učit slovíčka z různých oblastí nebo je možné se nechat zkoušet. Velkou výhodou je možnost doplňování dalších slovíček a tvorba vlastních tematických okruhů. Slovník nabízí kromě témat i základní slovní zásobu rozvrženou do třiceti lekcí s možností vytvářet si další lekce vlastní.

Součástí slovníku je ucelený, výstižný a názorný přehled německé gramatiky řazený podle jednotlivých slovních druhů. Kromě tradičně užívaných tabulek skloňování a časování je zde řada gramatických informací shrnuta do tabulkových přehledů a díky tomu se lze velmi snadno v gramatice orientovat. Dále má uživatel k dispozici samostatný slovník zkratek, který obsahuje přes 4500 hesel, z nichž některá mají i více než deset významů. Standardně je tento slovník v Lexiconu aktivní a je zařazený za velký slovník, takže je můžete snadno používat společně.

Ve slovníku je 50 000 ozvučených hesel. Program umožňuje porovnání vlastní výslovnosti s rodilým mluvčím. Lexicon dobře spolupracuje s ostatními programy a je možné spouštět ho přímo z CD. Lexicon 5 má řadu nových funkcí: vylepšené vyhledávání, rychlý náhled pro fulltext, našeptávátko, nově graficky zpracované tabulky tvarosloví nebo funkci přebírání textu pod kurzorem myši (mouse-over). Lexicon 5 nabízí uživateli možnost zvolit si mezi „klasickou“ aplikací pro Windows a plně grafickou aplikací, kterou je možné používat pod operačními systémy Windows (Windows XP a novější), Linux a Mac OS X. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu. U platforem Linux a Mac OS X funguje namísto mouse-over automatické přebírání textu vložením do schránky (např. jeho označením).

Přečtěte si recenzi Miroslava Herolda v archivu JTP (původní odkaz).