Lexicon 7 Německý zemědělský a přírodovědný slovník

Lexicon 7 Německý zemědělský a přírodovědný slovník

Slovník je původním autorským dílem Ing. Josefa R. Beneše, překladatele s celoživotní praxí v oborech zemědělství a biologie. Obsažená terminologie pokrývá především obory zemědělství, lesnictví, zahradnictví, pěstitelství, rybníkářství, rybářství, myslivosti i všeobecné zoologie a botaniky. Hesla ve slovníku lze vyhledávat oboustranně a v libovolném tvaru. Lexicon 7 běží na operačních systémech Windows, macOS a Linux. Slovník je dostupný jako ESD licence (download). 

ISBN: 978-80-7508-568-9
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085689
formát: download, časově neomezená licence až pro 2 zařízení
edice: 2019, možnost upgrade
Obsah
  • 79 000 hesel, 80 000 významů, 36 000 slovních spojení, 159 000 překladů
  • Zemědělství, lesnictví, zahradnictví, pěstitelství, rybníkářství, vodohospodářství, myslivost, všeobecná zoologie, botanika...
Vlastnosti
  • Možnost vkládání vlastních hesel do uživatelského slovníku
  • Značné možnosti nastavení aplikace: barva, písmo, jazyk komunikace včetně celé nápovědy, vyhledávání a zobrazení hesel
  • Široké možnosti vyhledávání: v libovolném tvaru, zadané částečně nebo s překlepem, kdekoli uvnitř hesel
  • Funkce pop-up: přebírání slov ze schránky, funkce mouse-over: překlad slov pod kurzorem myši (OS Windows)
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Slovník je původním autorským dílem Ing. Josefa R. Beneše, překladatele s celoživotní praxí v oborech zemědělství a biologie. Během desítek let svého překladatelského působení dokázal Ing. Beneš v rámci zmíněných oborů shromáždit slovní zásobu ohromujícího rozsahu. Titul obsahuje na obou stranách na 120 000 termínů a přes 150 000 překladů, většina termínů na české straně slovníku obsahuje i podrobný výklad. Tento objem je výsledkem desítek let autorova úsilí při hledání a zpracovávání překladů zemědělských a přírodovědných termínů.

Obsažená terminologie pokrývá především obory zemědělství, lesnictví, zahradnictví, pěstitelství, rybníkářství, rybářství, myslivosti, ale také obecné přírodovědy. Hesla ve slovníku lze vyhledávat oboustranně a v libovolném tvaru. Slovník umožňuje mimo jiné využití funkce tvaroslovného hledání, s jehož pomocí lze nalézt hesla zadaná v konkrétním tvaru. K dalším pokročilým funkcím patří také fulltextové vyhledávání v rámci slovních spojení nebo vyhledávání hesel, zadaných nesprávně, s překlepem apod. Rozsah slovníku z něj činí zcela ojedinělý titul a nezbytného pomocníka pro všechny, kteří se zabývají obory zemědělství či přírodovědy.

Aplikace Lexicon 7 umožňuje rychlé a pohodlné vyhledávání slov a slovních spojení. Hesla ve slovníku lze vyhledávat oboustranně, v libovolném tvaru (telata->tele) a kdekoliv uvnitř dalších hesel (tzv. fulltext). Inteligentní vyhledávání si poradí i se slovy zadanými jen částečně (d*nice->dělnice, dojnice, dřenice, duhovnice, po*ost->podrost, porost, polnost) nebo s překlepem (ptápka->potápka, kyrovec->kůrovec, kytovec). Do slovníku si také můžete vkládat nová vlastní hesla.

Lexicon 7 jednoduše spolupracuje i s jinými programy: můžete si nastavit automatické překládání slova vloženého do schránky nebo slova pod kurzorem myši. Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda.

Lexicon 7 běží na operačních systémech Windows, macOS a Linux. Slovník je dostupný jako ESD licence (bez CD). Stáhnete si jej z našich stránek, je nutné se registrovat. Jedná se o plnou 30denní verzi, kterou si můžete nezávazně vyzkoušet. Po zakoupení získáte produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo. 

Objednáním této licence kupující výslovně žádá o dodání před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení. Okamžikem dodání klíče pro aktivaci právo kupujícího od smlouvy odstoupit zaniká.