Jak efektivně a bezpečně využívat strojové překladače?

Ačkoli donedávna byly strojové překladače (Machine Translation Engines) převážně jakýmsi nouzovým a nepříliš spolehlivým pomocníkem pro lidi, kteří daný cizí jazyk ovládali jen málo nebo vůbec, stávají se dnes díky využití umělé inteligence (AI) a rozvoji neuronových sítí čím dál efektivnějším pomocníkem při práci s cizím jazykem i v rukou překladatelů a jiných uživatelů, kteří vyžadují vyšší kvalitu, rychlost a spolehlivost překladu i ve velkých objemech textu.

I přes výrazné zkvalitnění strojových (především neuronových) překladačů za posledních několik let je třeba, aby jejich uživatelé měli stále na paměti, že výsledky těchto systémů nejsou (a asi ještě nějakou dobu nebudou) zdaleka dokonalé a každý typ překladače poskytuje určité specifické výhody, ale má na druhé straně svá úskalí a typická omezení.

Jak tedy používat strojové překladače efektivně a současně bezpečně? To znamená – jak získat co nejrychleji nejspolehlivější překlad?

V současné situaci je třeba si především ujasnit, že existují 2 základní, svým pojetím zcela odlišné typy překladačů: překladače frázové a překladače neuronové. Každý z nich má své specifické plusy a mínusy.

Vývojově starší frázový překladač využívá velmi zjednodušeně řečeno překladů celých slovních a víceslovných celků, ze kterých dle statistické pravděpodobnosti „skládá“ výsledné překladové věty. Tyto výsledné překlady sice nejsou většinou zdaleka gramaticky a stylově dokonalé, ale pomohou získat překlad, který obsahově dobře odpovídá výchozímu textu. Výsledná věta sice na první pohled nevypadá „učesaně“, ale uživatel získá alespoň dobrou představu o obsahu výchozí věty. Frázový překladač tak obvykle správně přeloží pouze ty obraty a ustálená spojení, která jsou dosti častá a standardně překládaná v textech, které již odněkud doslovně „zná“. Může mít proto problém s překladem vícevýznamových slov užitých ve specifickém kontextu, kde je pro výběr správného významu třeba již využít jisté inteligence.

Frázový překladač Lingea můžete vyzkoušet na https://www.slovnicek.cz.

Novější neuronový překladač využívá umělé inteligence a je schopen se „učit“ z velkých objemů cizojazyčných i paralelních (dvojjazyčných) překladových textů a osvojovat si nejen běžnou slovní zásobu, ale velice dobře také obecné principy fungování daného jazyka (gramatiky ap.). Překladač potom vytváří od základu celé překladové věty opravdu jen na základě „znalostí“, které si vytvoří během učení a trénování na specifických textech. Takto vytvořené výsledné překladové věty se již velmi často svojí stavbou, slovosledem i volbou slov blíží větám vytvořeným člověkem.

Základním nedostatkem neuronového překladače je momentálně jeho poněkud omezená slovní zásoba a terminologická „nepředvídatelnost“. Tento překladač je schopen efektivně pracovat řádově s desítkami tisíc různých slov, která si sám dle typu textu vybere. Pokud se však v překládaném textu navíc objeví méně časté (odborné, idiomatické apod.) termíny či obraty, které neměl překladač dosud možnost se nikde naučit, nepřeloží je vůbec nebo někdy také velmi „náhodně“. Hlavním úskalím tohoto překladače tedy je, že se v případě překladu okrajovějších, netypických či odborných termínů, idiomů atd. může chovat poměrně nevyzpytatelně a nelze se na faktickou správnost překladu vždy zcela spolehnout, ačkoli výsledná věta vypadá na pohled gramaticky velmi dobře.

Neuronový překladač Lingea můžete vyzkoušet na https://prekladac.lingea.cz/.

Zatím se bohužel nepodařilo vyvinout metodu, která by umožnila automaticky a efektivně skloubit výhody obou typů překladače tak, aby se tím spolehlivě eliminovaly i jejich uvedené hlavní nevýhody.

Proto je při využívání strojových překladačů pro docílení dobrého překladu v podstatě nezbytné současně s překladačem využívat i rozsáhlých a spolehlivých elektronických slovníků, které lze stále považovat za jakési pevné záchytné body pro zaručení či ověření správnosti překladu. Doporučujeme v dnešní době obecně nespoléhat výhradně na bezplatné on-line slovníky, které nebývají příliš aktuální ani spolehlivé a svým rozsahem spíše postačí jen méně náročným uživatelům.

Jako ideálního pomocníka pro skutečně kvalitní překlady můžete zkusit zcela aktuální slovníky Lingea Lexicon.

Momentálně se tedy jako optimální řešení pro dosažení relativně rychlého a současně spolehlivého strojového překladu jeví souběžné užívání neuronového a frázového překladače v kombinaci s kvalitním, rozsáhlým a aktuálním slovníkem umožňujícím fulltextové vyhledávání.

Obecně se jako nejlepší postup ukazuje tento: jako základ (východisko) využívat výsledku neuronového překladače, který lze orientačně (pro zamezení zásadních faktických chyb) srovnat s výsledkem z překladače frázového, a v případě podezření na faktickou terminologickou nepřesnost využít kvalitního elektronického slovníku pro ověření či případné dohledání správného překladu termínu ve výsledném překladu.

Tímto způsobem lze docílit v současné době nejlepšího poměru mezi rychlostí překladu a mírou jeho správnosti.

Zajímá vás toto téma? Přečtěte si další články:

  1. Nový překladač Lingea
  2. Slovník nebo překladač