Nový překladač Lingea

Na stránce https://prekladac.lingea.cz si můžete vyzkoušet nové verze překladačů, velmi kvalitní jsou především překladače z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny.

překladač Lingea - ukázka překladu z angličtiny do češtiny

Automatický překlad je velmi složitý úkol, který se už desítky let snaží vyřešit spousta vývojových týmů. Za tuto dlouhou dobu prošel několika generačními proměnami od jednoduchých řešení využívajících překladové a morfologické slovníky přes frázové překladače založené na velkých korpusech dat a statistických modelech až po dnešní neuronové překladače napodobující činnost lidského mozku. Abychom byli schopni připravit opravdu kvalitní řešení, musíme ze sebe vydat to nejlepší a naplno využít všech našich dosavadních znalostí, zkušeností, dat i technologií. K nim patří:

  • perfektní znalost specifik mnoha světových jazyků
  • rozsáhlé korpusy dat pro tvorbu jazykových modelů: více než 120 miliard slov ve 30 jazycích
  • vlastní nástroje pro správu, čistění a značkování korpusů
  • neustálé sledování nejnovějších trendů v oblasti Machine Translation včetně účasti na evropských konferencích a projektech
  • trvalé rozšiřování a zdokonalování překladových a morfologických slovníků

Překladače dnes neslouží uživatelům jen pro rychlý překlad neznámého textu „z okna do okna“. Kvalitní řešení využívají firmy a instituce, které mohou překladové nástroje začlenit do svých webových aplikací, informačních systémů či DMS. To přináší:

 ✓ významnou úsporu nákladů na překlady dokumentů
 ✓ okamžitou dostupnost důležitých informací v cizích jazycích
 ✓ zlepšení komunikace mezi pracovníky v různých zemích
 ✓ automatický překlad webových stránek do dalších jazyků
 ✓ zefektivnění a částečnou automatizaci technické podpory
 ✓ multilingvální vyhledávání relevantních informací

Podobně jako lépe sednou šaty od krejčího nebo oblek ušitý na míru, i v oblasti strojového překladu lze dosáhnout ještě lepších výsledků tím způsobem, že překladač připravíme přímo pro určitou oblast, např. medicínu, strojírenství apod. Ve společnosti Lingea používáme speciálně připravený překladač k efektivnějšímu překladu průvodců, což v konečném důsledku přináší možnost vydat i průvodce pro méně obvyklé destinace, jako jsou Kapverdy, Filipíny nebo Tanzanie.

Vaše Lingea

Zajímá vás toto téma? Přečtěte si článek Slovník nebo překladač? nebo Jak efektivně a bezpečně využívat strojové překladače?