Gramatika současné dánštiny

Gramatika současné dánštiny

Autorská dánská gramatika přibližuje jednotlivé jevy mluvnice jednoduše a přehledně. Najdete zde řadu tabulek, příkladových vět i upozornění na zajímavé souvislosti. Samostatná kapitola se věnuje i dánským idiomům. Knihu ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s dánštinou setkávají a chtějí si uspořádat své mluvnické vědomosti.

ISBN: 978-80-7508-279-4
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075082794
formát: 115 x 165 mm
stran: 176
hmotnost: 166 g
edice: 1
vydání: 31. 3. 2017
ebook format: epub
ebook kód: 9788075084880
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy
  • Podrobný rejstřík
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Přestože je pro nás dánština značně exotickým jazykem, učí se ji poměrně dost lidí. Přicházíme proto s aktuálním a zcela původním přehledem dánské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné dánské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů.

Gramatika dánštiny obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Jednotlivé gramatické jevy přibližuje na základě jednoduchých a jasně formulovaných pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami, které umožňují snadnou a rychlou orientaci, a především množstvím pečlivě vybraných příkladů s překlady do češtiny.

Při práci na této publikaci jsme vycházeli z moderních příruček a gramatik. Výklad jsme doplnili o celou řadu praktických poznámek a upřesnění, které mají studentovi napomoci k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a na ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například určitých a neurčitých tvarů podstatných a přídavných jmen, použití členů, vyjadřování dokonavosti a nedokonavosti v dánštině, stavby věty a tvoření speciálních větných či infinitivních konstrukcí. Naopak méně používané slovesné tvary stejně jako některé jevy nevyžadující bližší vysvětlení jsou zmíněny pouze okrajově.

Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením veškeré dánské gramatiky. Chceme, aby byla zejména praktickou pomůckou při studiu jazyka. Čistě mluvnický výklad týkající se slovních druhů a skladby věty jsme doplnili o užitečné informace, které mají za cíl obohatit vyjadřovací schopnosti studenta. Kromě praktických poznámek v textu zde najdete základní informace o tvoření slov a přejímání slov z cizích jazyků, které usnadní orientaci v dánské slovní zásobě, stejně jako hlavní pravidla dánského pravopisu týkající se především psaní čárky ve větě. Do publikace jsme zařadili i přehled nepravidelných sloves, v němž jsou uvedeny všechny důležité slovesné tvary na jednom místě. Samostatnou kapitolu jsme věnovali idiomům a frazeologickým spojením, které jsme roztřídili do tematických skupin a doplnili o české překlady, které jsou jinak obtížně dohledatelné.

Věříme, že naši gramatiku ocení jak studenti a učitelé, tak všichni ti, kteří se s dánštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o dánské mluvnici v přehledné podobě.