Gramatika současné švédštiny

Gramatika současné švédštiny

Aktuální a původní švédská gramatika. Přibližuje jednotlivé gramatické jevy pomocí jednoduchých pravidel a praktických příkladů. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné švédské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a odborných termínů. Kniha je určena pro pro všechny milovníky švédštiny. Podrobnější informace naleznete níže.

více zde ...

Vydání: 1.,2015 | Stran: 160 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-7508-131-5
Vazba: lepená vazba, obal měkké lamino | Ebook format: epub | Dostupnost: skladem
Systém: lepená vazba, obal měkké lamino | ISBN: 978-80-7508-131-5
Balení: 160 | 165x115 mm | Dostupnost: skladem
cena: 299
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a podrobné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti. Křížové odkazy, podrobný rejstřík.
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Hlavní vlastnosti
Ukázkové strany
Gramatika současné švédštiny Gramatika současné švédštiny Gramatika současné švédštiny Gramatika současné švédštiny Gramatika současné švédštiny Gramatika současné švédštiny Gramatika současné švédštiny Gramatika současné švédštiny
Doporučujeme
Podrobnější informace

Přesto, že je pro nás švédština poměrně exotickým jazykem, učí se jí v poslední době stále větší počet lidí. Přicházíme proto s novým, aktuálním a zcela původním přehledem švédské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné švédské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a odborných termínů.

Kniha obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě tak, abyste mohli snadno a rychle nalézt odpověď na všechny otázky, které vám studium či praxe přinesou. Jednotlivé gramatické jevy se snažíme přiblížit na základě jednoduchých a jasně formulovaných pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami, které umožňují snadnou a rychlou orientaci, a především velkým množstvím pečlivě vybraných příkladů, včetně jejich překladu do češtiny.

Při práci jsme vycházeli z moderních příruček a učebnic, stejně jako z nejaktuálnější verze švédského pravopisu. Výklad i vybrané příklady jsme proto doplnili o celou řadu praktických poznámek a upřesnění, které napomohou k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité a ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například použití členů podstatných jmen, příčestí, stavby švédské věty či pravidel používání větných příslovcí a infinitivní částice atd.

Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením švédské gramatiky. Je užitečnou pomůckou při studiu jazyka. Mluvnický výklad jsme doplnili o užitečné informace, které obohacují vyjadřovací schopnosti. Kromě praktických poznámek v textu najdete na konci gramatické částí informace o tvoření slov s přehlednými seznamy předpon a přípon, s nimiž si můžete snadno rozšířit slovní zásobu. Do publikace jsme zařadili i přehled silných a nepravidelných sloves, v němž jsou uvedeny všechny důležité slovesné tvary na jednom místě. Samostatnou kapitolu jsme věnovali podrobným informacím o švédském pravopisu.

Věříme, že naši učebnici švédštiny ocení jak studenti a učitelé, tak všichni ti, kteří se se švédštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o švédské mluvnici v přehledné podobě.