Gramatika současné švédštiny

Gramatika současné švédštiny

Aktuální a původní švédská gramatika přibližuje gramatické jevy pomocí jednoduchých pravidel a praktických příkladů. Cílem příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější výklad bez přemíry lingvistické teorie a odborných termínů. Kniha je určena pro pro všechny milovníky švédštiny.

ISBN: 978-80-7508-131-5
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075081315
formát: 115 x 165 mm
stran: 160
hmotnost: 150 g
edice: 1
vydání: 7. 10. 2015
ebook format: epub
ebook kód: 9788075081339
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a podrobné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti. Křížové odkazy, podrobný rejstřík.
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Přesto, že je pro nás švédština poměrně exotickým jazykem, učí se jí v poslední době stále více lidí. Přicházíme proto s novým, aktuálním a zcela původním přehledem švédské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné švédské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a odborných termínů.

Kniha obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě tak, abyste mohli snadno a rychle nalézt odpověď na všechny otázky, které vám studium či praxe přinesou. Jednotlivé gramatické jevy se snažíme přiblížit na základě jednoduchých a jasně formulovaných pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami, které umožňují snadnou a rychlou orientaci, a především množstvím pečlivě vybraných příkladů, včetně jejich překladu do češtiny.

Při práci jsme vycházeli z moderních příruček a učebnic, stejně jako z nejaktuálnější verze švédského pravopisu. Výklad i vybrané příklady jsme proto doplnili o celou řadu praktických poznámek a upřesnění, které napomohou k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité a ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například použití členů podstatných jmen, příčestí, stavby švédské věty či pravidel používání větných příslovcí a infinitivní částice atd.

Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením švédské gramatiky. Je užitečnou pomůckou při studiu jazyka. Mluvnický výklad jsme doplnili o užitečné informace, které obohacují vyjadřovací schopnosti. Kromě praktických poznámek v textu najdete na konci gramatické částí informace o tvoření slov s přehlednými seznamy předpon a přípon, s nimiž si můžete snadno rozšířit slovní zásobu. Do publikace jsme zařadili i přehled silných a nepravidelných sloves, v němž jsou uvedeny všechny důležité slovesné tvary na jednom místě. Samostatnou kapitolu jsme věnovali podrobným informacím o švédském pravopisu.

Věříme, že naši učebnici švédštiny ocení jak studenti a učitelé, tak všichni ti, kteří se se švédštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o švédské mluvnici v přehledné podobě.