Gramatika současné estonštiny

Gramatika současné estonštiny

Nová autorská estonská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Obecné výklady jsme omezili na minimum a doplnili je přehlednými tabulkami, nechybí praktická kapitola zabývající se zdvořilostí v estonštině. Věříme, že gramatiku ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s estonštinou setkávají v praxi a chtějí mít po ruce všechny důležité informace o estonské mluvnici.  

více zde ...

Vydání: 1., 2017 | Stran: 144 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-7508-250-3
Vazba: lepená vazba, obal měkké lamino | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: lepená vazba, obal měkké lamino | ISBN: 978-80-7508-250-3
Balení: 144 | 165x115 mm | Dostupnost: skladem
cena: 299
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy, podrobný rejstřík
Hlavní vlastnosti
Ukázkové strany
Gramatika současné estonštiny Gramatika současné estonštiny Gramatika současné estonštiny Gramatika současné estonštiny Gramatika současné estonštiny Gramatika současné estonštiny Gramatika současné estonštiny Gramatika současné estonštiny
Doporučujeme
Podrobnější informace

Nová autorská estonská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Obecné výklady jsme omezili na minimum a doplnili je přehlednými tabulkami. 

Ačkoli je pro nás estonština veskrze exotickým jazykem, roste v poslední době počet lidí, kteří se jí učí nebo se o ní zajímají. Přicházíme proto s novým, aktuálním a zcela původním přehledem estonské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné estonské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů. Jednotlivé gramatické jevy se snažíme přiblížit na základě jednoduchých a jasně formulovaných pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami, které umožňují rychlou orientaci, a především velkým množstvím pečlivě vybraných příkladů, včetně jejich překladu do češtiny.

Při práci na této publikaci jsme vycházeli z moderních příruček a gramatik. Výklad i vybrané příklady jsme doplnili o celou řadu praktických poznámek a upřesnění, které budou nápomocny k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například infinitivu a participií, příslovcí a adpozic. Zvláštní pozornost jsme věnovali také stavbě estonské věty a větným členům. Naopak méně používané gramatické jevy jsou zmíněny pouze okrajově a některé tvary nevyžadující bližší vysvětlení (číslovky, zkratky ap.) najdete v tabulkách.

Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením celé estonské gramatiky. Chceme, aby byla praktickou pomůckou při studiu jazyka. Čistě mluvnický výklad jsme doplnili o užitečné informace, které mají za cíl obohatit vyjadřovací schopnosti studenta. Kromě praktických poznámek v textu najdete na konci gramatické částí informace o tvoření slov s přehlednými seznamy přípon, s nimiž si každý zájemce může snadno rozšířit slovní zásobu. Do publikace jsme zařadili i krátkou kapitolu zabývající se zdvořilostí v estonštině, v níž jsou uvedeny základní fráze a pravidla jejich použití, aby se čtenář mohl sžít s rozdílným vnímáním zdvořilosti v estonském prostředí.

Věříme, že naši gramatiku ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s estonštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o estonské mluvnici v přehledné podobě.