Gramatika současné estonštiny

Gramatika současné estonštiny

Aktuální estonská gramatika popisuje běžné gramatické jevy přehledně a čtivě. Obecné výklady jsme omezili na minimum, doplnili je tabulkami a příklady. Nechybí praktická kapitola o zdvořilosti v estonštině. Věříme, že gramatiku ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s estonštinou setkávají v praxi a chtějí mít po ruce všechny důležité informace o estonské mluvnici.  

ISBN: 978-80-7508-250-3
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075082503
formát: 115 x 165 mm
stran: 144
edice: 1, 2017
vydání: 5. 12. 2016
ebook format: epub
ebook kód: 9788075083722
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy, podrobný rejstřík
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Nová autorská estonská gramatika, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. Obecné výklady jsme omezili na minimum a doplnili je přehlednými tabulkami. 

Ačkoli je pro nás estonština veskrze exotickým jazykem, roste v poslední době počet lidí, kteří se ji učí nebo se o ni zajímají. Přicházíme proto s tímto přehledem estonské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled estonské gramatiky bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů. Jednotlivé gramatické jevy se snažíme přiblížit na základě jednoduchých pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami, které umožňují rychlou orientaci, a především množstvím pečlivě vybraných příkladů, včetně jejich překladu do češtiny.

Při práci na této publikaci jsme vycházeli z moderních příruček a gramatik. Výklad i vybrané příklady jsme doplnili o celou řadu poznámek a upřesnění, které budou nápomocny k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například infinitivu a participií, příslovcí a adpozic. Zvláštní pozornost jsme věnovali také stavbě estonské věty a větným členům. Naopak méně používané gramatické jevy jsou zmíněny pouze okrajově a některé tvary nevyžadující bližší vysvětlení (číslovky, zkratky ap.) najdete v tabulkách.

Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením celé estonské gramatiky. Chceme, aby byla praktickou pomůckou při studiu jazyka. Čistě mluvnický výklad jsme doplnili o užitečné informace, které mají za cíl obohatit vyjadřovací schopnosti studenta. Kromě poznámek v textu najdete na konci gramatické částí informace o tvoření slov s přehlednými seznamy přípon, s nimiž si každý zájemce může snadno rozšířit slovní zásobu. Do publikace jsme zařadili i krátkou kapitolu zabývající se zdvořilostí v estonštině, v níž jsou uvedeny základní fráze a pravidla jejich použití, aby se čtenář mohl sžít s rozdílným vnímáním zdvořilosti v estonském prostředí.

Věříme, že naši gramatiku ocení studenti, učitelé i všichni ti, kteří se s estonštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o estonské mluvnici v přehledné podobě.