Oslovení v dopisech

Je dobře známo, že větší šanci na získání zákazníka mají adresné dopisy a e-maily, které začínají správným oslovením. Ty ostatní uživatelé většinou nečtou nebo rovnou skončí ve spamovém filtru. Například pro kvalitní e-mailový marketing je tato komponenta nutností. 

Pro tyto případy potřebujete kromě dobré databáze ještě komponentu, která libovolné slovo převede do správného tvaru. Čeština je totiž jedním z mála jazyků, který používá pro oslovení vokativ, pád odlišný od základního tvaru (nominativu).

Jazyková část

Vytvořit oslovení není až tak jednoduché. Např. je jménu Novák stačí přidat u a ke jménu Tichý není dokonce potřeba přidávat vůbec nic, ale už ve jméně Petr se mění r na ř. Stejně tak komplikované mohou být příklady jako Havel/Havle, Čeněk/Čeňku a další. Naše databáze obsahuje téměř 10 000 nejběžnějších českých jmen a příjmení. K tomu navíc program řekne, zda se jedná o muže či o ženu, případně si můžete nechat vytvořit vokativ od dalších slov v českém jazyce (pane, předsedo, viceprezidente apod.).

Dostupné funkce

  • Nalezení správného tvaru vokativu pro libovolné podstatné či přídavné jméno nebo některé číslovky. 
  • Identifikace křestního jména, příjmení a pohlaví. 
  • Návrat správného tvaru ženského příjmení nebo rodinného jména od zadaného mužského příjmení, např. Dufek/Dufková/Dufkovi. Funkce pracuje i opačným směrem.

Modul pro oslovení v dopisech nabízíme pro jazyky uvedené v přehledu nástrojů (viz tabulka)