Slovník synonym

Slovník synonym (označovaný i jako tezaurus) je užitečná pomůcka jak pro uživatele, tak pro další programy, např. vyhledávače. Člověk slovník využije, aby v textu volil vhodnější termíny, neopakoval stále stejná slova nebo zbytečně nepoužíval cizí slova tam, kde existuje stejně dobrý nebo i výstižnější český výraz. Programy použijí tuto komponentu k vyhledání sémanticky zaměnitelných slov. 

Jazyková část

Slovník synonym obsahuje ke každému heslovému slovu jeho synonymní výrazy, tedy slova a slovní spojení, která mají stejný nebo podobný význam. 

Synonyma jsou řazena podle významu do tzv. synonymických řad. Jako první bývá uvedeno nejobvyklejší nebo nejfrekventovanější slovo. 

Ve slovníku bývají uváděna převážně slova stylově neutrální. Pokud jsou uvedena i slova nespisovná, expresivní či zastaralá, je u daného slova uveden stylový příznak. Slovníky mohou obsahovat i informace o antonymech. Tato slova opačného významu jsou uváděna vždy podle svého významu u příslušné synonymické řady.

Dostupné funkce

slovník synonym

  • Nalezení odpovídajícího heslového slova k zadanému slovu.
  • Seznam všech synonym a antonym, spolu s jejich případnými příznaky
  • Nabídka nejvíce pravděpodobných možností v případě překlepu.

Používáte-li i modul fulltextové hledání, vyhledají se synonyma bez ohledu na to, v kterém pádě, čase či způsobu je slovní tvar zadán.

Slovník synonym nabízíme pro jazyky uvedené v přehledu jazykových nástrojů (viz tabulka).

Reference

Slovník synonym používáte např. v programech Microsoft Office od verze Office 95 výše. Stejný modul využívají i další textové editory a programy řady Lexicon5.