Gramatika současné japonštiny

Gramatika současné japonštiny

Původní japonská gramatika přibližuje jednotlivé jevy mluvnice přehledně a čtivě pomocí jednoduchých pravidel a praktických příkladů. Velkou pozornost jsme kladli na vysvětlení odlišné struktury věty a na gramatické jevy, které jsou pro české studenty nejobtížnější.

ISBN: 978-80-7508-104-9
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075081049
formát: 115 x 165 mm
stran: 208
hmotnost: 190 g
edice: 1
vydání: 7. 10. 2015
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a podrobné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy
  • Podrobný český a japonský rejstřík
  • Předpony a přípony
  • Numerativy
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Autorská gramatika japonštiny obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě a bez nadbytečné odborné terminologie. Naším cílem bylo každý gramatický jev vysvětlit jednoduchou a jasnou poučkou a přiblížit ji množstvím praktických příkladů tak, aby si daný jev mohli uživatelé snadno osvojit a poté uplatňovat v komunikaci.

Příkladové věty jsme pečlivě vybírali ze současného tisku a ze spolehlivých internetových zdrojů, které odrážejí současnou podobu japonštiny i její tendence. Věty jsou vždy přeloženy do češtiny, což umožňuje lepší zapamatování pravidel a zároveň obohacuje slovní zásobu uživatele.

Tato stručná japonská gramatika nemá být vyčerpávajícím pojednáním o všech gramatických jevech. Měla by se spíše stát praktickým pomocníkem při učení současné japonštiny. Proto jsme výklad doplnili o řadu poznámek, které mají napomoci k lepšímu pochopení jednotlivých gramatických jevů a k jejich správnému používání. Velkou pozornost jsme kladli zejména na vysvětlení odlišné struktury věty a na ty gramatické jevy, které jsou pro české studenty nejobtížnější (časování adjektiv, partikule ap.). Vedle stručných pouček a příkladů jsme používali také tabulky, ve kterých se uživatel snadno zorientuje.

Při práci jsme vycházeli z moderních gramatik a příruček, ale také z vlastní zkušenosti s výukou japonštiny. Pro lepší orientaci v textu odkazujeme na související kapitoly a na konec příručky jsme zařadili obsáhlý abecední rejstřík popisovaných jevů, který usnadní hledání v podrobnějších cizojazyčných příručkách.

Tato publikace je určena všem, kdo se japonštinu učí, začátečníkům i pokročilým, ale může dobře posloužit i vyučujícím, kteří tak budou mít kdykoli po ruce veškeré důležité informace o správném používání japonské gramatiky v přehledné podobě.