Španělština SŠ: šikovný slovník, mluvník, gramatika

Španělština SŠ: šikovný slovník, mluvník, gramatika

Zvýhodněný komplet španělských titulů pro středoškoláky. Obsahuje slovník středního rozsahu, příručku na vylepšení konverzačních schopností a přehlednou gramatiku. Zlepšete se ve španělštině ještě letos! 

edice: komplet pro středoškoláky
formát: 115 x 165 mm
hmotnost: 1032 g
Obsah
  • Slovník: 36 000 hesel, 70 stran konverzačních okruhů, 200 studijních poznámek.
  • Mluvník: 1 500 klíčových slov, 16 000 užitečných vět a konverzačních obratů, studijní poznámky
Doporučujeme
Podrobné informace

Komplet pro středoškoláky za zvýhodněnou cenu. Balíček obsahuje tři knihy.

šikovný slovníkŠikovný slovník je opravdu šikovná pomůcka do školy i na domácí přípravu. Kniha nabízí běžně užívaná slova a obraty ze současné španělštiny v rozsahu 36 000 hesel. Bonusem navíc jsou konverzační okruhy vhodné pro školní výuku a 200 zajímavostí ve formě studijních poznámek.
704 stran, formát 115 x 165 mm, běžná cena 299 Kč

mluvníkGramatika podává vysvětlení na základě jednoduchých pouček a praktických příkladů.  Naší snahou bylo jednotlivé gramatické jevy čtenáři přiblížit přehledně a čtivě. Výklad doplňují příkladové věty ze současného jazyka, tabulky a různé zajímavosti.
160 stran, formát 115 x 165 mm, běžná cena 189 Kč

mluvníkMluvník v sobě spojuje výhody slovníku a konverzace. Jedná se o slovník španělských vět. Obsahuje abecedně řazená slova, u každého běžně používané věty obsahující dané klíčové slovo. Často se jedná o obraty a fráze, které nelze doslovně přeložit. Mluvník žákům pomůže získat větší pohotovost ve vyjadřování.
592 stran, formát 115 x 165 mm, běžná cena 299 Kč