Lexicon 7 Francouzský velký slovník

Lexicon 7 Francouzský velký slovník

Obsáhlý slovník současné spisovné i hovorové francouzštiny na PC umožňuje komfortní a rychlé překládání. Velkou předností obsahu slovníku je aktuálnost dat, přehledné zpracování a velké množství příkladových vět z běžného jazyka. Licenci nabízíme jako download. Stáhněte si Lexicon 7 a vše si vyzkoušejte! Plná verze funguje 30 dní. 

ISBN: 978-80-7508-558-0
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085580
formát: download, časově neomezená licence až pro 2 zařízení
edice: 2019, možnost upgrade
Obsah
  • 107 000 hesel, 168 000 významů, 86 000 vazeb, příkladů a frází, 416 000 překladů
  • 300 tematických okruhů s možností učení a zkoušení slovíček
Vlastnosti
  • Aktuální a rozsáhlá slovní zásoba, možnost vkládání vlastních hesel do uživatelského slovníku
  • Značné možnosti nastavení aplikace: barva, písmo, jazyk komunikace včetně celé nápovědy a zobrazení hesel
  • Široké možnosti vyhledávání: v libovolném tvaru, zadané částečně nebo s překlepem, kdekoli uvnitř hesel
  • Výukové funkce: namluvená výslovnost, tabulky tvarosloví, synonyma, témata, učení slovíček, gramatika
  • Funkce pop-up: přebírání slov ze schránky, funkce mouse-over: překlad slov pod kurzorem myši (OS Windows)
  • Používané zkratky, oborové a stylové příznaky
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Aktuální velký francouzský slovník, dílo autorského kolektivu Lingea. Zachycuje skutečně rozsáhlou slovní zásobu současné francouzštiny. Oproti předchozí verzi obsahuje 10 000 nových hesel  a 30 000 překladů. Nabízí přehledně zpracovaná hesla s množstvím příkladových vět, nahranou výslovnost, tabulky tvarosloví, synonyma, tematické lekce a další. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7. Umožňuje komfortní a rychlé překládání a nabízí i řadu výukových funkcí. Slovní zásoba je opravdu velká, pokryje potřeby pokročikých uživatelů. Profesionálním překladatelům nebo pedagogům však doporučujeme francouzský slovník Platinum zhruba dvojnásobného rozsahu.

Řada Lexicon 7 navazuje na předchozí úspěšnou řadu Lexicon 5. Aplikace nabízí značné možnosti nastavení. Zvolit si můžete barvu (skin), velikost a typ písma nebo způsoby vyhledávání a zobrazení hesel. Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda. Pro speciálních znaků je k dispozici virtuální klávesnice. 

Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka.  Kromě běžných překladů obsahuje množství doplňujících informací, mezi ně patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti francouzských hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího. Praktickou pomůckou jsou podrobné tabulky tvarosloví, u většiny ohebných slov si můžete zobrazit kompletní skloňování nebo časování. 

Ačkoliv je velký slovník pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah již výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie a lze v něm dohledat velké množství odbornějších ustálených spojení z mnoha oblastí od ekonomie přes právo, chemii, biologii, lékařství až po techniku a informatiku.

Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Lexicon 7 umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně (jako regulární výraz s pomocí znaků * a ?). Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fonetické (podle výslovnosti) nebo fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu nechat na holičkách (nechat+holičky), koupit zajíce v pytli (zajíc+pytel) nebo ustálená či odborná spojení jako např. daňové+přiznání, rotační+sekačka, tlaková+vlna, kreditní+karta, operační+paměť, úhlová+bruska, lodní+šroub, mýtná+brána, úhlavní+nepřítel... ). Hledat lze také podle oborových a stylových příznaků, zobrazit tedy lze například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky či slangové a hovorové výrazy. 

Lexicon 7 jednoduše spolupracuje i s jinými programy: můžete si nastavit automatické překládání slova vloženého do schránky (pop-up) nebo slova pod kurzorem myši (mouse-over, u Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda.

Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. Ve slovníku najdete i samostatný přehled gramatiky členěný podle jednotlivých kapitol mluvnice. Velký slovník je tedy komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s cizím jazykem na vyšší úrovni a nebo se mu chtějí hlouběji věnovat.

Lexicon 7 běží na operačních systémech Windows, macOS a Linux. Vyzkoušejte si tento praktický slovník! Měsíční plnou verzi stáhnete po registraci zde. Pokud se jej rozhodnete zakoupit, dostanete od nás po zaplacení produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo. Jestliže si tento slovník nebudete chtít pořizovat, nemusíte dělat nic, po uplynutí 30 dní aplikace přestane fungovat.

Pokud dáváte přednost papírovým slovníkům, můžete si tento velký slovník objednat i v knižní podobě.

Objednáním této licence kupující výslovně žádá o dodání před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení. Okamžikem dodání klíče pro aktivaci právo kupujícího od smlouvy odstoupit zaniká.