Francouzsko-český česko-francouzský velký slovník, 2. vydání

Francouzsko-český česko-francouzský velký slovník, 2. vydání

Rozšířené vydání největšího současného jednosvazkového oboustranného francouzského slovníku. Přes své všeobecné zaměření obsahuje i terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Najdete v něm hesla a fráze, které se skutečně používají, a přesto se v jiných slovnících často nevyskytují. Slovník je určen všem vážným zájemcům o francouzštinu – od studentů po učitele a překladatele.

ISBN: 978-80-87471-31-9
vazba: pevná, šitá vazba, matné lamino a parciální UV lak
EAN: 9788087471319
formát: 165 x 234 mm
stran: 1472
hmotnost: 1942 g
edice: 2
vydání: 19. 12. 2011
Obsah
  • 105 000 hesel
  • 85 000 příkladů, idiomů a frází
  • 380 000 překladů
  • Přílohy: seznam zkratek a srovnávací tabulky geografických variant francouzštiny.
Vlastnosti
  • Největší jednosvazkový oboustranný slovník
  • Aktuální slovní zásoba věrně odrážející současný psaný i mluvený jazyk
  • Navíc množství termínů z ekonomiky, práva, vědy a techniky
  • Dvoubarevný tisk pro lepší přehlednost hesel
  • Určen všem vážným zájemcům o cizí jazyk - od studentů po učitele a překladatele
  • Používané zkratky, oborové a stylové příznaky
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Druhé, rozšířené vydání velkého francouzsko-českého a česko-francouzského slovníku. Jde o zcela původní, autorské dílo, snažící se co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření obsahuje i terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Naším cílem bylo, abyste ve slovníku našli hesla, významy, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají.

Při práci na francouzské části slovníku jsme vycházeli z nejnovějších francouzských výkladových slovníků renomovaných nakladatelství, jako jsou Robert, Larousse, Hachette, řady terminologických slovníků, slovníků rčení, idiomů, slangu, encyklopedií, v neposlední řadě též z vlastních korpusových zdrojů a internetu.

Místo mnohých, dnes již zcela nepoužívaných či zastaralých výrazů slovník nabízí pojmy a termíny rozšířené v poslední době, např. baladodiffusion, bioéquitable, écoconditionnalité, flog, hameçonnage, pacsé ap. Uvádíme také množství slov z běžně mluveného jazyka včetně slangových výrazů užívaných zejména mladými lidmi, neboť dle našeho názoru i tyto výrazy patří do inventáře živého jazyka, např. ainf, bebon, casoce, taz, tiser a mnoho dalších. Většinu z nich v jiných slovnících ani nenajdete.

Česká část je založena na vlastním rozsáhlém výkladovém slovníku. Obsahuje současnou frekvenčně uspořádanou slovní zásobu, nechybí ani nejnovější termíny technické, ekonomické či právní, odrážející technologický pokrok počátku nového tisíciletí či začlenění naší země do Evropské unie.

Navíc ve slovníku přibyl ve formě příloh seznam několika set frekventovaných francouzských zkratek a rozsáhlá srovnávací tabulka rozdílů mezi standardní francouzštinou a jejími variantami používanými v Kanadě, v Belgii, ve Švýcarsku a v Africe.

Díky průběžnému rozšiřování a opravování hesel slovníku jeho základní část narostla o několik desítek stran a nyní v něm najdete další, nová a zcela aktuální hesla a obraty. Uživatel tak do rukou dostává největší současný jednosvazkový oboustranný slovník francouzštiny obsahující aktuální slovní zásobu všech úrovní jazyka. Pro lepší orientaci jsme navíc použili dvoubarevný tisk.

Věříme, že výsledkem naší práce je skutečně praktický slovník, jehož kvality ocení všichni, kteří pracují s cizím jazykem a chtějí mít k dispozici aktuální slovní zásobu v co nejširším rozsahu.