Lexicon 7 Francouzský slovník Platinum

Lexicon 7 Francouzský slovník Platinum

Největší současný francouzský slovník zachycuje opravdu rozsáhlou slovní zásobu spisovné i hovorové francouzštiny. Je koncipován jako všeobecný, ale značně pokrývá i odbornou terminologii. Aplikace Lexicon 7 umožňuje komfortní a rychlé překládání na PC. Slovník bude spolehlivou oporou překladatelům, pedagogům a všem vážným zájemcům o francouzštinu. Stáhněte si 30denní verzi a vše si vyzkoušejte!

ISBN: 978-80-7508-559-7
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085597
formát: download, časově neomezená licence až pro 2 zařízení
edice: 2019, možnost upgrade
Obsah
Vlastnosti
  • Aktuální a rozsáhlá slovní zásoba, rychlé vyhledání hesel i víceslovných termínů.
  • Více možností zobrazení hesel: úplné, stručné, vlastní.
  • Je možné importovat vlastní odbornou terminologii nebo vytvářet uživatelské slovníky.
  • Lze nastavit jazyk aplikace včetně celé nápovědy nebo využívat různé barvy a formáty písma.
  • Dotazy lze zadávat také pomocí zástupných znaků ? a *, hledat podle oborů, stylů nebo regionů.
  • Široká nabídka výukových prvků: namluvená výslovnost, tabulky tvarosloví, synonyma, témata, gramatika.
  • Funkce pop-up: přebírání slov ze schránky, mouse-over: překlad slova pod kurzorem myši (OS Windows).
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Největší a nejaktuálnější oboustranný slovník pro francouzštinu. Toto autorské dílo kolektivu Lingea přináší aktualizovaná a výrazně rozšířená data. Do slovníku jsme oproti předchozí verzi doplnili 12 000 nových hesel, 13 000 nových významů a 21 000 překladů. K dispozici tak máte nejrozsáhlejší současný francouzský slovník, který značně pokrývá i odbornou terminologii. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7, která umožňuje komfortní a rychlé vyhledání překladů. Slovník je dostupný jako ESD licence (bez CD). Po registraci si jej stáhnete on-line z našich stránek  a můžete si jej nezávazně vyzkoušet.

Slovník obsahuje 178 000 hesel, k tomu přes 192 000 slovních spojení, idiomů, frází a příkladů reálného jazyka. Kdyby byl vydán knižně ve stejném formátu jako náš Francouzský velký slovník, měl by více než 3 200 stran. Rozsahem je tedy značně větší než další tituly pro francouzštinu, které však zejména převyšuje svou aktuálností. Obsahuje mnohá slova, výrazy a fráze, které pronikly do jazyka v posledních dvaceti letech.

Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy a obsahuje kromě běžných překladů také množství doplňujících informací. Mezi ně patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího atd. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka. 

Z nově přidaných hesel uveďme například amicalité, anti-agglomérant, aquagym, attentat-suicide, auto-facturation, avion-citerne, baxter, bébé-boumeur, biloute, boquettier, carboncle, carte-clé, champignonner, chevau-léger, CNI, coupe-frites, computationnel, cuistax, cyberterroriste, Daech, déchiqueteuse, défaçage, divulgâcheur, grossophobie, harceleur, intra-auriculaire, jobine, keuss, lumerotte, minoucher, multi-cœur, natalophobie, ordiphone, pauvrophobie, poliade, pollupostage, précautionnel, préremplir, rebooter, rustrerie, soufflette, soupassement, sous-naine, sparages, surmotivation, télédéclaration, thanatophobie, tubesque, zizir...

Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá i odbornou terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Najdete v něm hesla, obraty, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají, a přesto se v jiných slovnících často vůbec nevyskytujíSlovník Platinum ocení nejen překladatelé a nároční uživatelé, ale i studenti a vůbec všichni, kteří pracují s francouzšnou a potřebují mít po ruce skutečně kvalitní elektronický slovník.  

Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Samozřejmostí je fakt, že hledání probíhá na obou stranách slovníku, není třeba přepínat směr překladu. Lexicon 7 dále umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně (jako regulární výraz s pomocí znaků * a ?). Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkách (nechat+holičky), vrána k vráně sedá (vrána+sedat), koupit zajíce v pytli (zajíc+pytel) apod. nebo ustálená či odborná spojení jako např. daňové přiznání, rotační sekačka, tlaková vlna, kreditní karta, mýtná brána, lodní šroub, operační paměť, úhlová bruska, úhlavní nepřítel... ). Dotazy lze zadávat také pomocí zástupných znaků ? a *, hledat podle slovních druhů, oborů, stylů nebo regionů. Zobrazit tedy lze napříkllad slova se zadanou příponou, slovním základem či například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky nebo slangové a hovorové výrazy.

V rámci nastavení parametrů aplikace můžete využívat automatické přebírání textu ze schránky (pop-up) nebo speciální funkcí přebírání textu pod kurzorem (bez kliknutí myší, tzv. funkce mouse-over, jen pro operační systém Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda.

Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. K dalším užitečným výukovým funkcím patří tabulky tvarosloví francouzských ohebných slov a nabídka synonym, což ulehčí práci také překladatelům. Slovník Platinum je tedy komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s cizím jazykem na vyšší úrovni a nebo se mu chtějí hlouběji věnovat.

Lexicon 7 je možné používat pod operačními systémy Windows, Linux i macOS. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu. U platforem Linux a macOS funguje namísto mouse-over automatické přebírání textu vložením do schránky (např. jeho označením). 

Slovník je dostupný jako ESD licence, to znamená, že si jej po přihlášení stáhnete on-line z našich stránek. Na nezávazné vyzkoušení slovníku máte celý měsíc. Pokud se jej rozhodnete zakoupit, dostanete od nás po zaplacení produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo. Jestliže si slovník nebudete chtít zatím pořizovat, nemusíte dělat nic, po uplynutí 30 dní aplikace přestane fungovat. Uživatelům slovníků Lexicon 5 nabízíme zvýhodněný upgrade.

Objednáním této licence kupující výslovně žádá o dodání před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení. Okamžikem dodání klíče pro aktivaci právo kupujícího od smlouvy odstoupit zaniká.