Lexicon 7 Anglický slovník Platinum

Lexicon 7 Anglický slovník Platinum

Největší současný anglický překladový slovník zachycuje skutečně rozsáhlou slovní zásobu spisovné i hovorové angličtiny. Ačkoli koncipován jako všeobecný, pokrývá i širokou odbornou terminologii z mnoha oborů. Bude spolehlivým zdrojem a oporou překladatelům, pedagogům i všem profesionálním a náročným uživatelům angličtiny. Stáhněte si Platinum a vše si vyzkoušejte! Plná zkušební verze funguje 30 dní. 

ISBN: 978-80-7508-552-8
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085528
formát: download, časově neomezená licence až pro 2 zařízení
edice: 2019, možnost upgrade
Obsah
 • Celkem 252 000 hesel, z toho slovník anglicko-český 137 000 hesel a česko-anglický 115 000 hesel.
 • 396 000 významů, 215 000 příkladů, frází a idiomů, 1 066 000 překladů.
 • Korpus 2 mil. vět z různých oblastí současného jazyka.
 • Slovník užití slov, Roget's Thesaurus, WordNet, English Corpus, slovník zkratek, přehled gramatiky.
 • 300 tematických okruhů s možností učení a zkoušení slovíček.
 • Používané zkratky, oborové a stylové příznaky
Vlastnosti
 • Aktuální a rozsáhlá slovní zásoba, rychlé vyhledání hesel i víceslovných termínů.
 • Více možností zobrazení hesel: úplné, stručné, vlastní.
 • Je možné importovat vlastní odbornou terminologii nebo vytvářet uživatelské slovníky.
 • Lze nastavit jazyk aplikace včetně celé nápovědy nebo využívat různé barvy a formáty písma.
 • Dotazy lze zadávat také pomocí zástupných znaků ? a *, hledat podle oborů, stylů nebo regionů.
 • Široká nabídka výukových prvků: namluvená výslovnost, tabulky tvarosloví, synonyma, témata, gramatika.
 • Funkce pop-up: přebírání slov ze schránky, mouse-over: překlad slova pod kurzorem myši (OS Windows)
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Nejnovější verze největšího současného anglického slovníku. Toto autorské dílo kolektivu Lingea přináší aktualizovaná a značně rozšířená data v moderní aplikaci. Do slovníku jsme doplnili 32 000 nových hesel, 40 000 nových významů, 27 000 příkladových vět a 120 000 překladů. Obsahuje nyní 137 tisíc anglických a přes 115 tisíc českých hesel, k tomu přes 200 tisíc slovních spojení, idiomů, frází a příkladů reálného jazyka. Kdyby byl vydán knižně ve stejném formátu jako náš Anglický velký slovník, čítal by téměř 4 000 stran. Rozsahem je tedy značně větší než kdysi největší slovníky autorů Hais-Hodek či Pynsent-Poldauf, které převyšuje také svou aktuálností. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá i odbornou terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky. Najdete v něm hesla, obraty, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají, a přesto se v jiných slovnících často vůbec nevyskytujíSlovník Platinum ocení nejen překladatelé a nároční uživatelé, ale i studenti a vůbec všichni, kteří pracují s angličtinou a potřebují mít po ruce skutečně kvalitní a podrobný elektronický slovník.  

Anglický slovník Platinum vznikal od samého počátku jako původní překladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovnících renomovaných vydavatelství jako Harper Collins, Oxford University Press, Cassell, Webster's atd. Při jeho vývoji bylo snahou pokrýt co nejširší oblast slovní zásoby v aktuální a přehledné podobě. Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy a obsahuje kromě běžných překladů také množství doplňujících informací. Mezi ně patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího atd. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka a z korpusu anglického jazyka, které doprovázejí jednotlivá hesla a překlady a tvoří databázi několika desítek tisíc vět a slovních spojení, ke kterým jsou přímo přiřazeny výstižné překlady.

Z nově přidaných hesel uveďme například upstander, It girl, babymoon, bokeh, volumize, anticaking, coworking, DAMA, island hopping, power couple, onboarding, overconsumption, icebreaker, screencast, superbug, z hesel slangových např. badassery, baggies, bikeable, dadbod, cuckquean, gym-honed, errorist, Europhile, upskirt, upskirting, manspreading...

Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Samozřejmostí je fakt, že hledání probíhá na obou stranách slovníku, není třeba přepínat směr překladu. Pokud slovo existuje v části anglické i české, zobrazí se oba výsledky odlišené vlnovkou na konci slova (například výrazy list, most...). Lexicon 7 dále umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně, stačí  zadat prvních pár písmen. Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fonetické (podle výslovnosti) nebo fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkách, vrána k vráně sedá, koupit zajíce v pytli, vzít roha, dát košem, vzít na hůl, přijít na buben, hodit se marod apod. Dotazy lze zadávat také pomocí zástupných znaků ? a *, hledat podle slovních druhů, oborů, stylů nebo regionů. Zobrazit tedy lze například slova se zadanou příponou, slovním základem či například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky nebo slangové a hovorové výrazy angličtiny britské, kanadské nebo australské.

V rámci nastavení parametrů aplikace můžete využívat automatické přebírání textu ze schránky (pop up) nebo speciální funkcí přebírání textu pod kurzorem (bez kliknutí myší, tzv. funkce mouse-over, pro operační systém Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda.

Obsah slovníku Platinum je navíc doplněn o přehled nejběžnějších anglických zkratek s jejich rozklady na jednotlivá slova. Do slovníku je také začleněn anglický výkladový slovník WordNet umožňující vyhledávat v obsažené slovní zásobě pomocí synonymických skupin i na základě významové nadřazenosti a podřazenosti slov bez ohledu na jejich umístění v abecedě. K dohledání synonymických obratů podle jednotlivých významů může uživateli posloužit slovník synonym Roget's Thesaurus obsahující asi tisíc tematických oblastí.

Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. K dalším užitečným výukovým funkcím patří tabulky tvarosloví anglických ohebných slov a nabídka synonym, což ulehčí práci také překladatelům. Slovník Platinum je tedy komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s angličtinou na vyšší úrovni nebo se jí chtějí hlouběji věnovat.

Lexicon 7 je multiplatformní aplikace, kterou je možné používat pod operačními systémy Windows, Linux i macOS. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu. U platforem Linux a macOS funguje namísto mouse-over automatické přebírání textu vložením do schránky (např. jeho označením). 

Slovník je dostupný jako ESD licence, stáhnete si jej z našich stránek. Na nezávazné vyzkoušení máte 30 dní. Pokud se jej rozhodnete objednat, dostanete od nás po zaplacení produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo. Jestliže si slovník nebudete chtít zatím pořizovat, nemusíte dělat nic, po uplynutí zkušební doby aplikace přestane fungovat. Uživatelům slovníku Lexicon 5 Platinum nabízíme zvýhodněný upgrade.

Licence Lexicon 7 je časově neomezená. Produktový klíč můžete použít i pro budoucí aktivace, například při přechodu na nový počítač. Automatická aktivace je velmi jednoduchá a zvládne ji i začátečník v IT (základní údaje vyplní v rámci jedné obrazovky).

Licenci Lexicon 7 lze využívat na dvou zařízeních. Slovník tedy můžete nainstalovat na 2 počítače, používat ho například v rámci rodiny. Pokud plánujete pořídit větší počet licencí pro úřad, školu nebo firmu, pošlete poptávku na multilicence@lingea.cz.

Objednáním této licence kupující výslovně žádá o dodání před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení. Okamžikem dodání klíče pro aktivaci právo kupujícího od smlouvy odstoupit zaniká.