Anglicko-český česko-anglický velký slovník, 3. vydání

Anglicko-český česko-anglický velký slovník, 3. vydání

Největší současný jednosvazkový oboustranný anglický slovník. I přes své všeobecné zaměření pokrývá poměrně rozsáhlou odbornou terminologii z mnoha oborů jakož i hovorové a slangové termíny. Najdete v něm i zcela aktuální slova a fráze, které se dnes běžně používají, a přesto se v mnoha jiných slovnících vůbec nevyskytují. Kniha je určena všem vážným zájemcům o angličtinu – od studentů přes učitele až po překladatele.

ISBN: 978-80-87062-85-2
vazba: pevná, pevný obal matné lamino a parciální UV lak
EAN: 9788087062852
formát: 165 x 234 mm
stran: 1680
hmotnost: 2196 g
edice: 3
vydání: 10. 11. 2010
Obsah
  • 108 000 hesel
  • 90 000 příkladů, idiomů a frází
  • 445 000 překladů
  • Přílohy: přehled zkratek, přehled měst, rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.
Vlastnosti
  • Největší jednosvazkový oboustranný slovník
  • Aktuální slovní zásoba věrně odrážející současný psaný i mluvený jazyk
  • Množství termínů z ekonomiky, práva, vědy a techniky
  • Dvoubarevný tisk pro lepší přehlednost hesel
  • Určen všem vážným zájemcům o cizí jazyk - od studentů po učitele a překladatele
  • Používané zkratky, oborové a stylové příznaky
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Třetí, rozšířené vydání velkého anglicko-českéhočesko-anglického slovníku. Jde o zcela původní, autorské dílo, jehož hlavním cílem je co nejvěrněji zachytit současný psaný i mluvený jazyk. Přes své všeobecné zaměření slovník pokrývá i odbornou terminologii z oblasti ekonomiky, práva, vědy a techniky.

Jedná se v současné době o jediný průběžně aktualizovaný překladový slovník tohoto rozsahu. Jelikož víme, jak rychle se v dnešní době mění a obohacuje slovní zásoba, považujeme za nutnost neustále doplňovat a aktualizovat obsah našeho slovníku, abychom tak poskytli uživateli co nejaktuálnější a nejpraktičtější slovní zásobu jak češtiny, tak angličtiny. Naším cílem je, abyste ve slovníku našli především hesla, významy, obraty, fráze a idiomy, které se v současnosti skutečně používají, a přesto se v jiných současných slovnících často vůbec nevyskytují.

Díky tomuto průběžnému snažení tak základní část slovníku narostla o několik desítek stran a nyní v něm opět najdete další aktuální hesla a obraty. Na české straně např. elektroodpad, babybox, štěpkovač, sběrný dvůr, insolvenční správce, zadávací dokumentace, pěstírna marihuany, prozvonit, samovybíjení, zmatňující, montážní pěna, úsporná žárovka, hagusy atd. Na anglické straně pak např. boardshorts, bycatch, sheeple, deleverage, double dip, mockumentary, residential care, non-issue atd.

Navíc ve slovníku přibyl ve formě příloh seznam několika tisíc frekventovaných anglických zkratek, přehled světových měst s jejich anglickými výslovnostmirozsáhlá srovnávací tabulka rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou.

Při práci na anglické straně slovníku jsme vycházeli hlavně ze současných anglických výkladových slovníků renomovaných zahraničních nakladatelství, jako jsou Collins, Oxford, Cambridge, Longman, Cassel, Merriam Webster, Chambers, Random House, Bloomsbury, z řady specializovaných slovníků frázových sloves, idiomů a slangu, odborných slovníků a encyklopedií, ale v neposlední řadě též z vlastních korpusových zdrojů a internetu. Česká část je založena na vlastním výkladovém slovníku češtiny.

Kromě psaného jazyka jsme se snažili postihnout i běžně mluvený jazyk. Ve slovníku proto najdete i celou škálu výrazů a obratů hovorových, slangových i vulgárních.

Nemalé úsilí jsme věnovali přípravě nástrojů, které umožňují kontrolovat obsahovou i formální konzistenci zpracovaných hesel. Přestože se na tvorbě slovníku podílelo více než dvacet autorů, všechna hesla jsou zpracována podle stejných zásad a dodržují stejnou strukturu. Při korekturách nám velmi pomohly vlastní morfologické slovníky, oproti běžným korektorům překlepů obohacené o slova odborná, hovorová i nespisovná.

Věříme, že výsledkem naší práce je skutečně praktický slovník, jehož kvality ocení všichni, kdo pracují s cizím jazykem a chtějí mít k dispozici aktuální slovní zásobu v co nejširším rozsahu.