Lexicon 7 Anglický velký slovník

Lexicon 7 Anglický velký slovník

Velký elektronický slovník současné angličtiny na PC umožňuje komfortní a rychlé překládání. Velkou předností obsahu slovníku je aktuálnost dat, pečlivý výběr heslových slov a ustálených obratů, přehledné zpracování hesel a mnoho praktických příkladových vět. Stáhněte si Lexicon 7 a vše si sami vyzkoušejte! Plná verze funguje 30 dní. 

ISBN: 978-80-7508-551-1
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085511
formát: download, časově neomezená licence až pro 2 zařízení
edice: 2019, možnost upgrade
Obsah
  • Celkem 127 000 hesel, z toho slovník anglicko-český 62 000 hesel a česko-anglický 65 000 hesel
  • 193 000 významů, 116 000 vazeb, příkladů a frází, 630 000 překladů
  • 300 tematických okruhů s možností učení a zkoušení slovíček, přehled gramatiky, slovník užití slov,
  • Roget's Thesaurus, WordNet, slovník zkratek
  • Používané zkratky, oborové a stylové příznaky
Vlastnosti
  • Aktuální a rozsáhlá slovní zásoba, možnost vkládání vlastních hesel do uživatelského slovníku.
  • Značné možnosti nastavení aplikace: barva, písmo, jazyk komunikace včetně celé nápovědy a zobrazení hesel.
  • Široké možnosti vyhledávání: v libovolném tvaru, zadané částečně nebo s překlepem, kdekoli uvnitř hesel.
  • Výukové funkce: namluvená výslovnost, tabulky tvarosloví, synonyma, témata, učení slovíček, gramatika.
  • Funkce pop-up: přebírání slov ze schránky, funkce mouse-over: překlad slov pod kurzorem myši (OS Windows)
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Velký slovník současné angličtiny nabízí aktualizovaná a rozšířená data v moderní aplikaci Lexicon 7. Autorský kolektiv Lingea reagoval na vývoj angličtiny i češtiny v posledním desetiletí, do slovníku jsme začlenili tisíce nových slov. Oproti předchozí verzi velký slovník obsahuje 12 000 nových hesel a 49 000 nových překladů z řady oblastí. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7. Umožňuje komfortní a rychlé překládání a nabízí i řadu dalších funkcí. Slovní zásoba je opravdu rozsáhlá, pokryje potřeby pokročikých uživatelů. Profesionálním překladatelům nebo pedagogům však doporučujeme anglický slovník Platinum zhruba dvojnásobného rozsahu.

Řada Lexicon 7 navazuje na předchozí úspěšnou řadu Lexicon 5.  Aplikace nabízí značné možnosti nastavení. Zvolit si můžete barvu (skin), velikost a typ písma, jazyk komunikace včetně nápovědy nebo způsoby vyhledávání a zobrazení hesel. Lexicon 7 lze používat pod operačními systémy Windows, Linux a macOS. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu.

Velký slovník vznikal od samého počátku jako původní překladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovnících renomovaných vydavatelství jako Harper Collins, Oxford University Press, Cassell, Webster's atd. Při jeho vývoji bylo snahou pokrýt co nejširší oblast slovní zásoby v aktuální a přehledné podobě. Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy a obsahuje kromě běžných překladů také množství doplňujících informací. Mezi tyto doplňkové informace patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího atd. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka.

Z nově přidaných hesel uveďme například abandonware, action-packed, alcolock, aligner, A-lister, amuse-bouche, beachcombing, belt-and-braces, burpee, cradle-robber, cuckquean, drive-off, eye-watering, gamebreaker, hackfest, headguard, high-dependency, honeypot, hot-button, knee-trembling, lamestream, leaver, matchy-matchy, mobisode, moneyspinning, mother-out-law, onboarding, pay-to-play, prairie-dogging, screenager, seachanger, skullet, supercouple, unflushable, vaguebooking, wilf, BOGOF, DAMA, MMOG, MOOC, NAFTA, UTMV...

Ačkoliv je velký slovník pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah již výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie a lze v něm dohledat velké množství odbornějších ustálených spojení z mnoha oblastí od ekonomie přes právo, chemii, biologii a lékařství až po techniku.

Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Samozřejmostí je fakt, že hledání probíhá na obou stranách slovníku, není třeba přepínat směr překladu. Pokud slovo existuje v části anglické i české, zobrazí se oba výsledky odlišené vlnovkou na konci slova (například výrazy list, most...). Lexicon 7 dále umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně (jako regulární výraz s pomocí znaků * a ?). Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fonetické (podle výslovnosti) nebo fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkách, vrána k vráně sedá, koupit zajíce v pytli, vzít roha, dát košem, vzít na hůl, přijít na buben, hodit se marod apod. Hledat lze také podle oborových a stylových příznaků, zobrazit tedy lze například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky či slangové a hovorové výrazy angličtiny britské, kanadské nebo australské.

V rámci nastavení parametrů aplikace můžete využívat automatické přebírání textu ze schránky nebo speciální funkcí přebírání textu pod kurzorem (bez kliknutí myší, tzv. funkce mouse-over, jen pro operační systém Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda.

Obsah velkého slovníku je navíc doplněn o přehled nejběžnějších anglických zkratek s jejich rozklady na jednotlivá slova. Do slovníku byl také začleněn anglický výkladový slovník WordNet umožňující vyhledávat v obsažené slovní zásobě pomocí synonymických skupin i na základě významové nadřazenosti a podřazenosti slov bez ohledu na jejich umístění v abecedě. K dohledání synonymických obratů podle jednotlivých významů může uživateli posloužit slovník synonym Roget's Thesaurus obsahující asi tisíc tematických oblastí.

Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. Ve slovníku najdete i samostatný přehled gramatiky členěný podle jednotlivých kapitol mluvnice. Velký slovník je komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s cizím jazykem na vyšší úrovni a nebo se mu chtějí hlouběji věnovat.

Slovník Lexicon 7 je dostupný jako ESD licence (bez CD). Z našich stránek si stáhněte a nainstalujte požadovaný slovník. Jedná se o 30denní plně funkční verzi produktu, můžete tedy slovník důkladně otestovat a vyzkoušet. Po zakoupení Vám zašleme produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo. 

Licence Lexicon 7 je časově neomezená. Produktový klíč můžete použít i pro budoucí aktivace, například při přechodu na nový počítač. Automatická aktivace je velmi jednoduchá a zvládne ji i začátečník v IT (základní údaje vyplní v rámci jedné obrazovky).

Licenci Lexicon 7 lze využívat na dvou zařízeních. Slovník tedy můžete nainstalovat na 2 počítače, používat ho například v rámci rodiny. Pokud plánujete pořídit větší počet licencí pro úřad, školu nebo firmu, pošlete poptávku na multilicence@lingea.cz.

Objednáním této licence kupující výslovně žádá o dodání před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení. Okamžikem dodání klíče pro aktivaci právo kupujícího od smlouvy odstoupit zaniká.