Lexicon 7 Německý velký slovník

Lexicon 7 Německý velký slovník

Obsáhlý slovník současné spisovné i hovorové němčiny na PC umožňuje komfortní a rychlé překládání. Velkou předností obsahu slovníku je aktuálnost dat, přehledné zpracování a velké množství příkladových vět z běžného jazyka. Licenci nabízíme jako download. Stáhněte si Lexicon 7 a vše si vyzkoušejte! Plná verze funguje 30 dní. 

ISBN: 978-80-7508-563-4
systém: Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.7 a vyšší, Linux
EAN: 9788075085634
formát: download, časově neomezená licence až pro 2 zařízení
edice: 2019, možnost upgrade
Obsah
  • Celkem 122 000 hesel, z toho slovník německo-český 65 000 hesel a česko-německý 57 000 hesel
  • 172 000 významů, 86 000 vazeb, příkladů a frází, 378 000 překladů
  • Stovky tematických okruhů s možností učení a zkoušení slovíček, přehled gramatiky
  • Korpus psaných textů, slovník užití slov, slovník zkratek
  • Používané zkratky, oborové a stylové příznaky
Vlastnosti
  • Aktuální a rozsáhlá slovní zásoba, možnost vkládání vlastních hesel do uživatelského slovníku
  • Značné možnosti nastavení aplikace: barva, písmo, jazyk komunikace včetně celé nápovědy a zobrazení hesel
  • Široké možnosti vyhledávání: v libovolném tvaru, zadané částečně nebo s překlepem, kdekoli uvnitř hesel
  • Výukové funkce: namluvená výslovnost, tabulky tvarosloví, synonyma, témata, učení slovíček, gramatika
  • Funkce pop-up: přebírání slov ze schránky, funkce mouse-over: překlad slov pod kurzorem myši (OS Windows)
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Velký slovník současné němčiny, dílo autorského kolektivu Lingea, nabízí aktualizovaná a rozšířená data v nové aplikaci. Oproti předchozí verzi slovník obsahuje 7 000 nových hesel a 17 000 nových překladů z řady oblastí. Inovace se dočkala i samotná aplikace Lexicon 7. Umožňuje komfortní a rychlé překládání a nabízí i řadu dalších funkcí. Slovní zásoba je opravdu rozsáhlá, pokryje potřeby pokročikých uživatelů. Profesionálním překladatelům nebo pedagogům však doporučujeme německý slovník Platinum zhruba dvojnásobného rozsahu.

Aplikace Lexicon 7 nabízí značné možnosti nastavení. Zvolit si můžete barvu (skin), velikost a typ písma nebo způsoby vyhledávání a zobrazení hesel. Nastavit si můžete i jazyk komunikace aplikace (česky, anglicky, slovensky, rusky, italsky nebo španělsky). V příslušném jazyce se zobrazuje také veškerá nápověda. Pro zadávání speciálních znaků v němčině je k dispozici virtuální klávesnice. Lexicon 7 lze používat pod operačními systémy Windows, Linux a macOS. K dispozici je též varianta vhodná pro začlenění do firemního intranetu.

Slovník nabízí podrobně a přehledně zpracovaná hesla s odlišenými a upřesněnými významy. Jednou z největších předností obsahu slovníku je velké množství příkladových vět z běžného jazyka. Kromě samotných překladů obsahuje množství doplňujících informací, mezi ně patří ustálená spojení, idiomatické obraty, příkladové věty pro demonstraci užití ekvivalentů, upřesňující poznámky v závorkách, synonyma a antonyma slov, valence jednotlivých sloves, stylové a oborové charakteristiky, přepis výslovnosti německých hesel doprovázený jejich ozvučením hlasem rodilého mluvčího. Praktickou pomůckou jsou podrobné tabulky tvarosloví, u ohebných slov si můžete zobrazit kompletní skloňování nebo časování. 

Z nově přidaných hesel uveďme například Abfindungszahlung, Abgeordnetenimmunität, Abwrackprämie, Arbeitsfläche, Bildschirmhintergrund, Buchverlust, Datensicherung, Digitalbuch, Ernährungswissenschaftler, Fälligkeitsdatum, Fallout, Festplattenlaufwerk, Fördermittel, Freisprecheinrichtung, Gummigeschoss, Hauptarbeitsverhältnis, I-net-Surfer, Junggesellinnenabschied, Kartensperrservice, Konzi, Kurznachrichtendienst, Pfändungsverfahren, restlos,  Simser, Spammer, Speicherkarte, Tauchausrüstung,  Twisted-Pair-Kabel,  twittern, Webcam, Webmaster, Verkehrsrowdy, Zwischenablage...

Ačkoliv je velký slovník pojímán jako všeobecný, jeho stávající rozsah již výrazně zabíhá i do oblasti odborné terminologie a lze v něm dohledat velké množství odbornějších ustálených spojení z mnoha oblastí od ekonomie přes právo, chemii, biologii, lékařství až po techniku a informatiku.

Kvalitní obsah slovníku je dále podpořen značnými možnostmi softwarového vyhledávání. Lexicon 7 umí najít překlad slova zadaného v libovolném tvaru (ne nutně v 1. pádě nebo v infinitivu) nebo zadaného pouze částečně (jako regulární výraz s pomocí znaků * a ?). Poradí si i s drobnými překlepy. Aktivovat můžete také hledání fulltextové (kdekoliv uvnitř dalších hesel). Značné možnosti pro vyhledávání přináší i parametry založené na tvarosloví hledaných hesel. Díky nim není problém ve slovníku najít i ustálená spojení typu: nechat na holičkách, vrána k vráně sedá, koupit zajíce v pytli, vzít roha, dát košem, vzít na hůl, hodit se marod apod. Hledat lze také podle oborových a stylových příznaků, zobrazit tedy lze například oborovou zásobu z oblasti astronomie, filozofie, lingvistiky, stavebnictví, zemědělství nebo výpočetní techniky či slangové a hovorové výrazy. V rámci nastavení parametrů aplikace můžete využívat automatické přebírání textu ze schránky (pop-up) nebo speciální funkcí přebírání textu pod kurzorem (bez kliknutí myší, tzv. mouse-over, jen pro operační systém Windows). Ideální využití této funkce představuje režim mini (překlad slovíčka okamžitě vidíte v malém okně Lexiconu). 

Kromě běžné slovní zásoby slovník obsahuje tematické okruhy, které mohou sloužit k opakování či rozšiřování slovní zásoby pomocí funkce Učení-Zkoušení. Uživatel má navíc možnost si dotvářet vlastní tematické okruhy či doplňovat nová vlastní hesla. Ve slovníku najdete i samostatný přehled gramatiky členěný podle jednotlivých kapitol mluvnice. Velký slovník je tedy komplexním slovníkem pro všechny, kdo pracují s německým jazykem na vyšší úrovni a nebo se mu chtějí hlouběji věnovat.

Slovník Lexicon 7 je dostupný jako ESD licence (bez CD). Z našich stránek si po přihlášení stáhněte a nainstalujte požadovaný slovník. Jedná se o 30denní plně funkční verzi produktu, máte tedy dost času si slovník vyzkoušet. Po zakoupení Vám zašleme produktový klíč, pomocí kterého slovník aktivujete natrvalo. Pokud si přejete získat bližší informace, napište nám.

Objednáním této licence kupující výslovně žádá o dodání před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení. Okamžikem dodání klíče pro aktivaci právo kupujícího od smlouvy odstoupit zaniká.