Gramatika současné norštiny

Gramatika současné norštiny

Nová, aktuální a původní norská gramatika. Přibližuje jednotlivé gramatické jevy pomocí jednoduchých pravidel a praktických příkladů, které uživateli pomohou s jejich správným používáním. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a na ty, které se od češtiny liší. Tato učebnice norštiny je určena pro všechny milovníky norštiny. Podrobnější informace naleznete níže.

více zde ...

Vydání: 1.,2015 | Stran: 176 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-7508-130-8
Vazba: lepená, obal měkké lamino | Ebook format: epub | Dostupnost: skladem
Systém: lepená, obal měkké lamino | ISBN: 978-80-7508-130-8
Balení: 176 | 165x115 mm | Dostupnost: skladem
cena: 299
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady, množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy, podrobný rejstřík
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Hlavní vlastnosti
Ukázkové strany
Gramatika současné norštiny Gramatika současné norštiny Gramatika současné norštiny Gramatika současné norštiny Gramatika současné norštiny Gramatika současné norštiny Gramatika současné norštiny Gramatika současné norštiny
Doporučujeme
Podrobnější informace

Přesto, že je pro nás norština značně exotickým jazykem, učí se jí poměrně velký počet lidí. Přicházíme proto s novým, aktuálním a zcela původním přehledem norské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné norské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů.
Naše gramatika norštiny obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě tak, abyste mohli snadno a rychle nalézt odpověď na všechny otázky, které vám studium či praxe přinese. Jednotlivé gramatické jevy se snažíme přiblížit na základě jednoduchých a jasně formulovaných pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami a množstvím pečlivě vybraných příkladů, včetně jejich překladu do češtiny.

Při práci na této publikaci jsme vycházeli z moderních příruček a gramatik. Zúročili jsme také bohaté zkušenosti s výukou jazyka. Výklad i vybrané příklady jsme doplnili o celou řadu praktických poznámek a upřesnění, které mají studentovi napomoci k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a na ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například určitých a neurčitých tvaru podstatných a přídavných jmen, slovesného záporu ikke, použití členů, stavby norské věty či přehledy odlišných předložkových vazeb doplněné množstvím příkladů. Naopak méně používané slovesné tvary jsou zmíněny pouze okrajově.

Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením veškeré norské gramatiky. Chceme, aby byla praktickou pomůckou při studiu jazyka. Čisté mluvnický výklad jsme doplnili o užitečné informace, které mají za cíl obohatit vyjadřovací schopnosti studenta. Kromě praktických poznámek v textu najdete informace o tvoření složených slov i přehled nepravidelných sloves. Samostatnou kapitolu jsme věnovali popisu hlavních rozdílů mezi oběma oficiálními psanými podobami norštiny, bokmålem a nynorskem. Čtenářům tak na jednom místě nabízíme pohodlný přístup k informacím o nynorsku, které jsou jinak obtížně dohledatelné.

Věříme, že knihu ocení jak studenti a učitelé, tak všichni ti, kteří se s norštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o norské mluvnici v přehledné podobě.