Gramatika současné norštiny

Gramatika současné norštiny

Autorská gramatika norštiny popisuje gramatické jevy přehledně a čtivě. Vše vysvětluje na základě jednoduchých pravidel, tabulek a příkladů. Důraz je kladen na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité. Věříme, že bude praktickou pomůckou pro studenty norštiny i pro všechny, kdo se s tímto jazykem setkávají v praxi.

ISBN: 978-80-7508-130-8
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075081308
formát: 115 x 165 mm
stran: 176
hmotnost: 164 g
edice: 1
vydání: 7. 10. 2015
ebook format: epub
ebook kód: 9788075081322
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady, množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy, podrobný rejstřík
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Přesto, že je pro nás norština značně exotickým jazykem, učí se jí poměrně dost lidí. Přicházíme proto s aktuálním a zcela původním přehledem norské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné norské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů.

Naše gramatika norštiny obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě tak, abyste mohli snadno a rychle nalézt odpověď na všechny otázky, které vám studium či praxe přinese. Jednotlivé gramatické jevy se snažíme přiblížit na základě jednoduchých a jasně formulovaných pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami a množstvím pečlivě vybraných příkladů, včetně jejich překladu do češtiny.

Při práci na této publikaci jsme vycházeli z moderních příruček a gramatik. Zúročili jsme také bohaté zkušenosti s výukou jazyka. Výklad i vybrané příklady jsme doplnili o celou řadu praktických poznámek a upřesnění, které mají studentovi napomoci k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a na ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například určitých a neurčitých tvaru podstatných a přídavných jmen, slovesného záporu ikke, použití členů, stavby norské věty či přehledy odlišných předložkových vazeb doplněné množstvím příkladů. Naopak méně používané slovesné tvary jsou zmíněny pouze okrajově.

Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením veškeré norské gramatiky. Chceme, aby byla praktickou pomůckou při studiu jazyka. Čisté mluvnický výklad jsme doplnili o užitečné informace, které mají za cíl obohatit vyjadřovací schopnosti studenta. Kromě poznámek v textu najdete informace o tvoření složených slov i přehled nepravidelných sloves. Samostatnou kapitolu jsme věnovali popisu hlavních rozdílů mezi oběma oficiálními psanými podobami norštiny, bokmålem a nynorskem. Čtenářům tak na jednom místě nabízíme pohodlný přístup k informacím o nynorsku, které jsou jinak obtížně dohledatelné.

Věříme, že knihu ocení jak studenti a učitelé, tak všichni ti, kteří se s norštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o norské mluvnici v přehledné podobě.