Nové obrazové publikace z edice historických atlasů

Letošní rok je bohatý na novinky z oblasti vzdělávání, osobního rozvoje i publikací pro děti, nechybí ani další jazykové publikace. Můžete se těšit na mnohá podzimní překvapení, která zatím neprozradíme, to by pak nebyla překvapení :-) Ale co pro vás máme právě teď?

Vycházejí další čtyři obrazové publikace z edice historických atlasů. Už v polovině srpna dorazí z tiskárny kamion s paletami knih. Budou to tituly Atlas starověkého Egypta, Atlas helénistického světa, Atlas pozdní antiky a Atlas rané kolonizace. Věříme, že potěší všechny přemýšlivé čtenáře, studenty, učitele i zájemce o danou dobu.

Všechny atlasy napsali odborníci na dané období, opírají se o nejnovější archeologické objevy či výzkumy v oblasti genetiky či mapování někdejších sídlišť z ptačí perspektivy. Zkušení kartografové se snažili co nejpřesněji zakreslit staré lokality, hranice říší či oblastí vlivu, místa střetu armád či výskytu epidemií, většinu mapek jinde ani nenajdete. I lidé, pro které je historie profesí či koníčkem, zde najdou řadu nových a pozoruhodných informací, které postupně začnou přepisovat tradiční učebnice dějepisu.

Atlasy pokrývají období starověku a počátku novověku. Autoři popisují dané epochy čtivě a velmi detailně. Jakkoli se tato témata mohou jevit jako uzavřená kapitola, není tomu tak; výzkum nadále pokračuje a náš pohled na minulost je tak rok od roku přesnější a plastičtější. Díky tomu můžeme lépe porozumět i současnosti a možná i sami sobě.

  atlas  atlas  atlas  atlas

Atlas starověkého Egypta

Kniha popisuje vznik, vývoj a zánik egyptské civilizace. Její obraz nám připadá velmi blízký a zároveň dokáže probouzet naši fantazii. Bližší seznámení ale přinese mnohá překvapení. Co víme o společnosti, kultuře a politice starověké říše, kterou symbolizují pyramidy, mumie faraonů a hieroglyfy?

Atlas helénistického světa

Poznejte přehledně multikulturní helénistický svět, období od Alexandra Makedonského až po Kleopatru. Období helénismu je zcela klíčové období dějin, přesto stojí ve stínu klasického období antického Řecka a v dnešních učebnicích dějepisu o něm mnoho informací nenajdeme. Tato kniha nabízí přehledně zpracované dříve známé skutečnosti i nejnovější fakta.

Atlas pozdní antiky

Atlas podává nový pohled na pomezí starověku a novověku. Tato epocha byla vnímána převážně jako období úpadku civilizace. Po roce 1900 se však zrodila nová perspektiva. Podle ní lze tuto éru hodnotit kladně, a to na základě nových hodnot, které s sebou přinesla. Současné geopolitické změny spojené s globalizací a migrací oživily zájem o studium příčin rozvoje i zániku starověkých impérií. Tento atlas je tedy velmi aktuální studijní materiál. 

Atlas rané kolonizace

Publikace popisuje evropskou expanzi v 16.–18. století, věnuje se i objevným plavbám, které tuto první kapitolu kolonizace světa otevřely. Nelze popřít, že jejím smyslem bylo ovládnutí nových zemí, ale Evropany k pronikání do zámoří motivovaly i převratné objevy v oblasti věd a techniky. Atlas se snaží podat globální a nestranný popis tohoto období, zkoumá přínosy kolonií pro metropole i negativní dopad na místní obyvatelstvo.

 Prohlédněte si celou edici atlasů!