Atlas starověkého Egypta

Atlas starověkého Egypta

Claire Somaglino, Claire Levasseur

Historický atlas popisuje vznik, vývoj a zánik egyptské civilizace, vše doplňuje mapkami nebo infografikou. Starověký Egypt je jednou z dávných civilizací, jejíž obraz nám připadá velmi blízký, ale bližší seznámení určitě přinese mnohá překvapení. Co víme o společnosti, kultuře a politice starověké říše, kterou symbolizují pyramidy, mumie faraonů a hieroglyfy?

ISBN: 978-80-7508-702-7
EAN: 9788075087027
vazba: šitá flexovazba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stran: 96
hmotnost: 354 g
edice: 1
vydání: 19. 8. 2021
Obsah
 • Tajemná říše na Nilu
 • Více než 70 map a infografik vás seznámí s vládou 30 dynastií od 3. tisíciletí př. n. l. až po Alexandra Velikého
 • Přílohy: chronologická tabulka, literatura a zdroje.
Doporučujeme
Podrobné informace

Tento historický atlas přibližuje vznik, vývoj a zánik egyptské civilizace, vše doplňuje detailně propracovanými mapkami, plánky nebo infografikou.

Dozvíte se například:

 • Jaký byl význam Nilu a náboženství pro egyptský stát a jeho společnost?
 • Kudy se ubíral vnitřní vývoj Staré, Střední a Nové říše?
 • Jaké byly vztahy Egypta k okolním státům a co bylo příčinou jeho vnitřního rozkladu?
 • Co způsobilo, že se kdysi mocná říše stala obětí útoků zvenčí?

Pyramidy, hieroglyfy, faraoni, mumie, bohové s podobou lidskou i zvířecí... Starověký Egypt je bezpochyby jednou z dávných civilizací, jejíž obraz nám připadá velmi blízký a zároveň dokáže probouzet naši fantazii. Jeho odkaz se odráží v empírovém nábytku z 19. století, vrací se k nám v současné popkultuře a setkáváme se dokonce i se snahou jej politicky využít. Ovšem na druhé straně jsou jeho sociální, kulturní či politické dějiny laické veřejnosti méně známé a bližší seznámení s touto jedinečnou civilizací určitě přinese mnohá překvapení.

Atlas podrobně popisuje vznik egyptské civilizace, její vývoj během doby předdynastické, vlády třiceti dynastií, dynastie makedonské a Ptolemaiovců až rok 30 př. n. l., kdy se Egypt stal provincií římské říše. 

Publikace v úvodu popisuje život v Egyptě obecně, dále je členěna chronologicky. Obsahuje kapitoly:

 1. Život ve starém Egyptě – lidé a jejich prostředí. Řeka Nil, přírodní zdroje,zemědělství, způsoby dopravy, Obyvatelé a vývoj sídel, rozdělení Egypta na nomy, první osídlení, Svět skutečný, imaginární a vysněný.
 2. Od počátky egyptské kultury po konec Staré říše. Pravěk a šíření neolit, předdynastická doba, období nakádské kultury, archaická doba, Stará říše a zrod monumentální architektury, centrální vláda, mastaby a skalní hrobky příslušníků privilegované třídy, kontakty s ostatními zeměmi a výpravy.
 3. První přechodná doba a Střední říše. Královská moc a stát, výstavba města Láhún, Abydos, posvátné město boha Usira, egyptská kolonizace Núbie v období Střední říše, zahraniční vztahy a cizinci v Egyptě.
 4. Druhá přechodná doba a Nová říše. Od Thutmosů po Ramessovce,  Amarna, sídelní město krále Achnatona, královské město Vaset, Egypťané v Núbii, vztahy Egypta a Blízkého východu v ramessovském období, Egypt a obchodní cesty, Libyjci a mořské národy od krále Merenptaha po Ramesse III.
 5. Třetí přechodná doba a Pozdní doba. Postupný rozpad království, od menších království po kušitské krále, sajské období aneb obnovená jednota, vláda satrapů, první perská nadvláda nad Egyptem,od posledních egyptských dynastií po vítězství Alexandra Velikého, kulturní změny v průběhu 1. tisíciletí.

Kniha vás seznámí s životy vládců i obyvatel, státním aparátem i zemědělstvím, kulturou, náboženstvím a posvátnými zvířaty, se stavebnictcím, písemnictvím i uměním.

Kniha představuje hodnotný studijní materiál. Věříme, že jej ocení všichni zájemci o historii a že bude cennou pomůckou také pedagogy a jejich žáky.