Novinka Atlas globalizace pro všechny přemýšlivé čtenáře

Nová edice atlasů se věnuje nejen historii a geografii, ale také současnému světu a jeho problémům v širších souvislostech. Z tohoto soudku je i naše listopadová novinka, Atlas globalizace.

Rozdělení bohatství a zapojení zemí do procesů globalizace je v důsledku historického vývoje velmi nerovnoměrné. Atlas nahlíží na současnou globalizaci i pozice států z mnoha úhlů pohledu a vše názorně ukazuje na mapách a grafech. Seznámíte se tak s různými aspekty globalizace.

Zkušení kartografové se snažili co nejpřesněji zakreslit investice, dělbu práce, přírodní bohatství, inovace, nadnárodní společnosti a sféry vlivu, cestovní ruch a další, většinu mapek či schémat jinde nenajdete. Kniha se zamýšlí také nad výzvami pro budoucnost, jako je demografický růst, migrace, konflikty nebo udržitelnost rozvoje. Migraci se podrobně věnuje samostatný atlas, který vyšel v loňském roce.

Věříme, že kniha všechny čtenáře obohatí a umožní jim vnímat současnost komplexněji. Méně překvapivé pak budou i některé změny a události, které se mohou stát v nejbližších letech.

Atlas globalizace   Atlas migrace

Zaujaly vás tyto atlasy? Prohlédněte si je všechny v našem novém katalogu!