Novinky v řadě obrazových atlasů

Předvánoční období pomalu začíná a rozhodně vás ani letos nezklameme. Chystáme řadu novinek, které potěší všechny přemýšlivé čtenáře a zcela jistě budou i skvělým dárkem pod stromeček. V listopadu vycházejí další tři publikace z edice historických a zeměpisných atlasů. Na pultech knihkupectví se objeví Atlas klasického Řecka, Atlas studené války a Atlas migrace.

Jak vidíte, výběr titulů je pestrý a vysoce aktuální. Udělá radost nejen zájemcům o tuto problematiku, ale i učitelům a žákům, kterým poskytne hodnotný studijní materiál. Podrobné texty doplňují mapy a infografika, díky čemuž jsou podávané informace přehlednější a lépe pochopitelné.

Atlas klasického Řecka     Atlas studené války     Atlas migrace

Atlas klasického Řecka

Kniha popisuje zlatý věk první evropské civilizace. Klasické období dějin starověkého Řecka bylo epochou, která přinesla významné hodnoty, k nimž se vracíme dodnes. Tento atlas je proto aktuální i v dnešní době. Dočtete se podrobnosti o životě lidí i vzájemném soupeření městských států nebo to, čeho Řekové dosáhli v oblasti umění, vědy a filozofie. Odkud vlastně tento národ čerpal takovou inspiraci a sílu? Knihu ocení učitelé dějepisu, ale svoje místo si najde i v každé klasické knihovničce.

Atlas studené války

Publikace podává nový globální pohled na období studené války, které hraje rozhodující roli i v našem současném světě. Aktuální informace kniha čerpá také z otevřených archivů v bývalém komunistickém bloku. Atlas ocení všichni zájemci o historii, politiku a pro školy bude moderním studijním materiálem k dějinám 2. poloviny 20. století.

Atlas migrace

Zcela aktuální publikace odhaluje podstatu trendů v pohybu lidstva v současném globálním světě. Přináší odpovědi na otázky, kam se dnes lidé stěhují i proč a také před čím prchají. Kniha se tématu věnuje globálně, popisuje nedávnou minulost i živou současnost. Atlas se snaží podat všechny odpovědi přehledně, jasně a objektivně, fakta doplňují barevné mapy a poutavé grafy. Kniha je určena pro všechny zájemce o současný svět.