Gramatika současné řečtiny

Gramatika současné řečtiny

Aktuální a původní řecká gramatika. Přibližuje jednotlivé gramatické jevy pomocí jednoduchých pravidel, tabulek a praktických poznámek, které napomohou k lepšímu pochopení jednotlivých gramatických jevů a k jejich správnému používání. Kniha je určena všem, kdo se řecky učí.

více zde ...

Vydání: 1.,2015 | Stran: 208 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 9788087471968
Vazba: lepená vazba, obal měkké lamino | Ebook format: epub | Dostupnost: skladem
Systém: lepená vazba, obal měkké lamino | ISBN: 9788087471968
Balení: 208 | 165x115 mm | Dostupnost: skladem
cena: 299
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a podrobné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti. Křížové odkazy, podrobný rejstřík.
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Hlavní vlastnosti
Ukázkové strany
Gramatika současné řečtiny Gramatika současné řečtiny Gramatika současné řečtiny Gramatika současné řečtiny Gramatika současné řečtiny Gramatika současné řečtiny Gramatika současné řečtiny Gramatika současné řečtiny
Doporučujeme
Podrobnější informace

Nová autorská gramatika nové řečtiny neboli novořečtiny. Příručka obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě a bez nadbytečné odborné terminologie. Naším cílem bylo každý gramatický jev vysvětlit jednoduchou a jasnou poučkou a přiblížit ji velkým množstvím praktických příkladů tak, aby si daný jev mohli uživatelé snadno osvojit a poté uplatňovat v reálné komunikaci. Příkladové věty jsme pečlivě vybírali ze současného tisku a ze spolehlivých internetových zdrojů, které odrážejí současnou podobu řečtiny i její tendence. Věty jsou vždy přeloženy do češtiny, což umožňuje lepší zapamatování pravidel a obohacuje i slovní zásobu uživatele.

Tato stručná gramatika nemá být vyčerpávajícím pojednáním o všech gramatických jevech. Měla by se spíše stát praktickým pomocníkem běžného uživatele při učení reálné současné řečtiny. Proto jsme výklad doplnili o celou řadu praktických poznámek, které mají studentovi napomoci k lepšímu pochopení jednotlivých gramatických jevů a k jejich správnému používání. Velkou pozornost jsme kladli zejména na vysvětlení odlišné výslovnosti a na ty gramatické jevy, které jsou pro české studenty nejobtížnější (slovesné časy, skloňování podstatných jmen ap.). Vedle stručných pouček a příkladů jsme používali také přehledné tabulky, ve kterých se uživatel snáze zorientuje.

Při práci jsme vycházeli z moderních gramatik a příruček, ale také z vlastní zkušenosti s výukou řečtiny. Pro lepší orientaci v textu odkazujeme na související kapitoly a na konec příručky jsme zařadili obsáhlý abecední rejstřík popisovaných jevů a seznam řeckých ekvivalentů použitého názvosloví, které usnadní hledání v podrobnějších cizojazyčných příručkách.

Tato učebnice řečtiny je určena všem, kdo se řečtinu učí, začátečníkům i pokročilým, ale může dobře posloužit i vyučujícím, kteří tak budou mít kdykoli po ruce v přehledné formě veškeré důležité informace o správném používání novořecké gramatiky.