Gramatika současné řečtiny

Gramatika současné řečtiny

Aktuální a původní řecká gramatika. Přibližuje jednotlivé gramatické jevy pomocí jednoduchých pravidel, tabulek a praktických poznámek, které napomohou k lepšímu pochopení jednotlivých gramatických jevů a k jejich správnému používání. Kniha je určena všem, kdo se řecky učí.

ISBN: 978-80-87471-96-8
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788087471968
formát: 115 x 165 mm
stran: 208
hmotnost: 192 g
edice: 1
vydání: 7. 10. 2015
ebook format: epub
ebook kód: 9788075080394
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a podrobné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti. Křížové odkazy, podrobný rejstřík.
  • Ukázkové stránky jsou z knihy. Podoba a rozsah e-booku se může od knižní verze lišit.
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Autorská gramatika nové řečtiny neboli novořečtiny. Příručka obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě a bez nadbytečné odborné terminologie. Naším cílem bylo každý gramatický jev vysvětlit jednoduchou a jasnou poučkou a přiblížit ji množstvím praktických příkladů tak, aby si daný jev mohli uživatelé snadno osvojit a poté uplatňovat v reálné komunikaci. Příkladové věty jsme pečlivě vybírali ze současného tisku a ze spolehlivých internetových zdrojů, které odrážejí současnou podobu řečtiny i její tendence. Věty jsou vždy přeloženy do češtiny, což umožňuje lepší zapamatování pravidel a obohacuje i slovní zásobu uživatele.

Tato stručná gramatika nemá být vyčerpávajícím pojednáním o všech gramatických jevech. Měla by se spíše stát praktickým pomocníkem běžného uživatele při učení reálné současné řečtiny. Proto jsme výklad doplnili o celou řadu praktických poznámek, které mají studentovi napomoci k lepšímu pochopení jednotlivých gramatických jevů a k jejich správnému používání. Velkou pozornost jsme kladli zejména na vysvětlení odlišné výslovnosti a na ty gramatické jevy, které jsou pro české studenty nejobtížnější (slovesné časy, skloňování podstatných jmen ap.). Vedle stručných pouček a příkladů jsme používali také přehledné tabulky, ve kterých se uživatel snáze zorientuje.

Při práci jsme vycházeli z moderních gramatik a příruček, ale také z vlastní zkušenosti s výukou řečtiny. Pro lepší orientaci v textu odkazujeme na související kapitoly a na konec příručky jsme zařadili obsáhlý abecední rejstřík popisovaných jevů a seznam řeckých ekvivalentů použitého názvosloví, které usnadní hledání v podrobnějších cizojazyčných příručkách.

Tato učebnice řečtiny je určena všem, kdo se řečtinu učí, začátečníkům i pokročilým, ale může dobře posloužit i vyučujícím, kteří tak budou mít kdykoli po ruce v přehledné formě veškeré důležité informace o správném používání novořecké gramatiky.