Gramatika současné arabštiny

Gramatika současné arabštiny

Autorská arabská gramatika popisuje běžné gramatické jevy přehledně, bez nadměrného používání odborné terminologie. Každý jev vysvětluje jasnou poučkou a přibližuje jej příklady, u většiny uvádíme i přepis výslovnosti. Kniha obsahuje i stručný přehled arabských dialektů. Učebnice pro všechny zájemce o tento jazyk.

ISBN: 978-80-7508-047-9
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075080479
formát: 115 x 165 mm
stran: 224
hmotnost: 204 g
edice: 1
vydání: 8. 1. 2017
ebook format: epub
ebook kód: 9788075080936
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy
  • Podrobný rejstřík
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Při studiu jazyka je potřebná nejen dobrá znalost slovní zásoby, ale také gramatických pravidel. Proto přicházíme s autorskou gramatikou moderní spisovné arabštiny, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. 

Při práci jsme vycházeli nejen z moderních jazykových příruček a gramatik, ale také z vlastních zkušeností. Kromě výkladu arabské gramatiky a konkrétních příkladů z jazykové praxe zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky či zajímavosti, a dále také vysvětlivky, které mají studentovi usnadnit pochopení gramatických jevů a ukázat, jak správně daná gramatická pravidla používat v praxi. Gramatické jevy jsou doplněny odkazy na související kapitoly. Příručka obsahuje také stručný přehled arabských dialektů a mnohé další praktické informace o současném arabském jazyce. Je doplněna abecedním rejstříkem jednotlivých jevů. 

V příručkách arabské gramatiky se obvykle dělení slov na slovní druhy, jak jej známe z české gramatiky, neuplatňuje. V této publikaci jsme však upřednostnili klasifikaci slovních druhů podle české tradice. Věříme, že pro českého studenta bude takové řazení srozumitelnější. U většiny příkladů uvádíme i přepis výslovnosti, který ocení především začátečníci. Snažili jsme se, aby názorné příklady byly zároveň také větami prakticky využitelnými. 

Znalost arabštiny je klíčem k poznání nejen arabského světa v jeho současné podobě, ale také kulturního odkazu arabsko-islámské civilizace. 

Kniha je určena všem studentům jazyka, od začátečníků po pokročilé, kteří v této publikaci naleznou nejednu zajímavost.