Gramatika současné arabštiny

Gramatika současné arabštiny

Zcela nová autorská arabská gramatika. Obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě, bez nadměrného používání odborné terminologie. Každý jev vysvětluje jednoduchou a jasnou poučkou a přibližuje jej množstvím praktických příkladů. Kniha obsahuje i stručný přehled arabských dialektů a mnohé další praktické informace o současném arabském jazyce. Učebnice pro všechny zájemce o tento jazyk.

více zde ...

Vydání: 1., 2017 | Stran: 224 | Formát: 165x115 mm | ISBN: 978-80-7508-047-9
Vazba: lepená vazba, měkké lamino | Ebook format: | Dostupnost: skladem
Systém: lepená vazba, měkké lamino | ISBN: 978-80-7508-047-9
Balení: 224 | 165x115 mm | Dostupnost: skladem
cena: 359
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy
  • Podrobný rejstřík
Hlavní vlastnosti
Ukázkové strany
Gramatika současné arabštiny Gramatika současné arabštiny Gramatika současné arabštiny Gramatika současné arabštiny Gramatika současné arabštiny Gramatika současné arabštiny Gramatika současné arabštiny Gramatika současné arabštiny
Doporučujeme
Podrobnější informace

Při studiu jazyka je potřebná nejen dobrá znalost slovní zásoby, ale také gramatických pravidel. Proto přicházíme se zcela novou autorskou gramatikou moderní spisovné arabštiny, která obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě. 

Při práci jsme vycházeli nejen z moderních jazykových příruček a gramatik, ale také z vlastních zkušeností. Kromě výkladu arabské gramatiky a konkrétních příkladů z jazykové praxe zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky či zajímavosti, a dále také vysvětlivky, které mají studentovi usnadnit pochopení gramatických jevů a ukázat, jak správně daná gramatická pravidla používat v praxi. Gramatické jevy jsou doplněny odkazy na související kapitoly. Příručka obsahuje také stručný přehled arabských dialektů a mnohé další praktické informace o současném arabském jazyce. Je doplněna abecedním rejstříkem jednotlivých jevů. 

V příručkách arabské gramatiky se obvykle dělení slov na slovní druhy, jak jej známe z české gramatiky, neuplatňuje. V této publikaci jsme však upřednostnili klasifikaci slovních druhů podle české tradice. Věříme, že pro českého studenta bude takové řazení srozumitelnější. U většiny příkladů uvádíme i přepis výslovnosti, který ocení především začátečníci. Snažili jsme se, aby názorné příklady byly zároveň také větami prakticky využitelnými. 

Znalost arabštiny je klíčem k poznání nejen arabského světa v jeho současné podobě, ale také kulturního odkazu arabsko-islámské civilizace. 

Kniha je určena všem studentům jazyka, od začátečníků po pokročilé, kteří v této publikaci naleznou nejednu zajímavost.