Atlas holocaustu

Atlas holocaustu

novinka

Georges Bensoussan

Více než 100 map a infografik zachycuje počátky, rozsah a důsledky jedné z nejtragičtějších kapitol dějin lidstva. Nabízí komplexní pohled na genocidu, která zasáhla téměř celou Evropu a poodkrývá mechanismy masového vyhlazování evropských Židů a Romů. Atlas představuje hodnotný a stále aktuální studijní materiál.

ISBN: 978-80-7508-744-7
EAN: 9788075087447
vazba: šitá flexovazba, lesklé lamino
formát: 170 x 240 mm
stran: 96
hmotnost: 354 g
edice: 1
vydání: 12. 6. 2022
Obsah
 • Nacistická genocida v Evropě
 • Více než 100 map a infografik zachycujících příčiny, průběh a následky holokaustu
 • Přílohy: bibliografie, chronologický přehled, poděkování a medailonky autorů
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Terezín, Osvětim, Treblinka. Již při pouhém vyslovení těchto jmen běhá mráz po zádech. Vyvraždění evropských Židů (v hebrejštině se užívá termín šoa) představuje v dějinách lidstva bezprecedentní zločin.

Ani zdaleka nešlo o první genocidu v dějinách, ale byla to první genocida tak obrovského rozsahu. Cílem nebylo získání území ani ekonomické obohacení. Židé měli být vyvražděni jen pro svoji existenci. Zárodek tohoto zločinu proti lidskosti v sobě Evropa nesla po celá staletí a antisemitismus, povýšený na světonázor, se stal nezbytným, ovšem nikoli postačujícím prostředím podporujícím jeho další vývoj. Ke spáchání tak monstrózního zločinu bylo navíc kromě antisemitismu zapotřebí zapojení milionů Evropanů, především části obyvatel Říše, a lhostejnost ještě mnohem většího počtu lidí. 

V atlase najdete podrobně zpracovaná témata:

 • Židovská otázka v předhitlerovském Německu a první perzekuce
 • Vznik ghett a zřizování vyhlazovacích táborů
 • Deportace Židů z celého kontinentu
 • Postoj neutrálních zemí, Spojenců a mezinárodních organizací

Analýzy genocidy evropských Židů často opomíjejí její geografický rozměr. Zanesení do map umožňuje jiný pohled na související otázky. Pomůže nám také uvědomit si chronologii genocidy, tedy souběžnost a rychlost hromadného vraždění, jež se odehrálo v podstatě během dvaceti měsíců od března 1942 do listopadu 1943, a vysledovat způsob provedení i klíčové okamžiky (v letech 1938 a 1941 a pak hlavně v letech 1942–1943). 

Kniha obsahuje hlavní kapitoly:

 1. Od zrovnoprávnění k pronásledování: vzestup nacismu, židovské obyvatelstvo v Německu a Rakousku, rozsah protižidovských opatření v Třetí říši
 2. Od zavírání do ghett k masovému vraždění: Židé v německé Evropě, ghetta, radikalizace genocidy, pronásledování Romů a Sintů
 3. Genocida zasáhla celý kontinent: Belzec a Treblinka, ústřední místa akce Reinhard, vrcholná fáze genocidy, Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, situace v jednotlivých zemích, abavování majetku, německé utajování, protesty a vztah k přijímání uprchlíků, akce na záchranu Židů, postoj neutrálních zemí a Spojenců k holocaustu, židovský odboj
 4. Zúčtování a výsledek katastrofy: zhroucení nacistického Německa, konečný účet genocidy, migranti, přesídlené osoby a tranzitní tábory


Tento atlas přináší detailní pohled na celé období holocaustu, snaží se události popisovat komplexně, se zamyšlením nad jeho příčinami i důsledky. Využívá mnoho zdrojů, přesto jsou stránky přehledné, díky přehlednému zpracování a používání barevných map a infografiky. Věříme, že knihu ocení všichni zájemci o historii a že bude cennou pomůckou také pedagogy a jejich žáky. Holocaust je mementem doby, která se nesmí opakovat.