Gramatika současné finštiny

Gramatika současné finštiny

Autorská gramatika finštiny popisuje jevy mluvnice přehledně a čtivě. Vše vysvětluje na základě jednoduchých pravidel a tabulek s mnoha příklady ze současného jazyka. Věříme, že kniha bude praktickou pomůckou pro studenty finštiny i pro všechny, kdo se s tímto ugrofinským jazykem setkávají v praxi.

ISBN: 978-80-7508-245-9
vazba: měkká, lepená vazba, mřížkové lamino
EAN: 9788075082459
formát: 115 x 165 mm
stran: 160
hmotnost: 150 g
edice: 1
vydání: 1. 8. 2016
ebook format: epub
ebook kód: 9788075082367
Obsah
  • Popis aktuálních gramatických jevů
  • Jasné a stručné výklady
  • Množství praktických příkladů
  • Poznámky, výjimky, zajímavosti
  • Křížové odkazy, podrobný rejstřík
Galerie
Doporučujeme
Podrobné informace

Ačkoli je pro nás finština veskrze exotickým jazykem, učí se ji poměrně dost lidí. Přicházíme proto s aktuálním přehledem finské gramatiky. Cílem této příručky je poskytnout uživateli co nejjasnější přehled o současné finské gramatice bez přemíry lingvistické teorie a nadbytečných odborných termínů.

Naše gramatika finštiny obsahuje všechny běžné gramatické jevy v přehledné grafické úpravě tak, abyste mohli snadno a rychle nalézt odpověď na všechny otázky, které vám studium či praxe přinesou. Jednotlivé gramatické jevy se snažíme přiblížit na základě jednoduch pouček a pravidel. Doplňujeme je přehlednými tabulkami, které umožňují snadnou a rychlou orientaci, a mnoha příklady včetně jejich překladu do češtiny.

Při práci na této učebnici finštiny jsme vycházeli z moderních příruček a gramatik. Výklad i vybrané příklady jsme proto doplnili o řadu praktických poznámek a upřesnění, které mají studentovi napomoci k pochopení gramatických jevů a zejména jejich správnému používání. Důraz jsme přitom kladli na jevy, které jsou pro běžné vyjadřování důležité, a ty, které se od češtiny liší. Proto zde najdete samostatné kapitoly týkající se například infinitivů a participií, příslovcí a adpozic nebo přivlastňovacích přípon. Zvláštní pozornost jsme věnovali také stavbě finské věty a větným členům. Naopak méně používané gramatické jevy jsou zmíněny pouze okrajově a některé tvary nevyžadující bližší vysvětlení (nepravidelná slovesa, číslovky ap.) najdete v tabulkách.

Tato publikace si neklade za cíl být komplexním zachycením celé finské gramatiky. Chceme, aby byla praktickou pomůckou při studiu jazyka. Čistě mluvnický výklad jsme doplnili o užitečné informace, které mají za cíl obohatit vyjadřovací schopnosti studenta. Kromě praktických poznámek v textu najdete na konci gramatické části informace o tvoření slov s přehlednými seznamy přípon, s nimiž si každý zájemce může snadno rozšířit slovní zásobu. Do publikace jsme zařadili i samostatnou kapitolu věnovanou rozdílům mezi spisovnou a hovorovou finštinou, která je doplněna o názorné příklady a stručný přehled hovorových a slangových výrazů. 

Věříme, že naši gramatiku ocení jak studenti a učitelé, tak všichni ti, kteří se s finštinou setkávají v praxi a chtějí mít kdykoli po ruce všechny důležité informace o finské mluvnici v přehledné podobě.